จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ปูซาน BUSAN PLUS+ SPECIAL SUMMER 4วัน 2คืน

รหัสสินค้า: CONC190915
ทัวร์ปูซาน BUSAN PLUS+ SPECIAL SUMMER 4วัน 2คืน

  • หอดูดาวชมซงแด - สุสานกษัตริย์แนมุล -พระราชวังดองกุงและทะเลสาบวอลรี - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเคียงจู โบสถ์ Jukseong - ล็อตเต้ เอาท์เลท - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - วัดแฮดง ยงกุงซา - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์
  • หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานเดินทะเล - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - ปูซานทาวเวอร์ - ดาวทาวน์ - เอเปค เฮ้าส์ - ดิวตี้ฟรี - จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด - ศูนย์โสม - ร้านสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน
เดินทางช่วง
29 พ.ค. 62 - 3 ก.ค. 62 ( 32 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
29 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62 9,100 14,000 แสดง - 0
30 พ.ค. 62 - 3 ก.ค. 62 9,400 14,300 แสดง - 0
31 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62 9,400 14,300 แสดง - 0
1 มิ.ย. 62 - 4 มิ.ย. 62 9,100 14,000 แสดง - 0
2 มิ.ย. 62 - 5 มิ.ย. 62 8,800 13,700 แสดง - 0
3 มิ.ย. 62 - 6 มิ.ย. 62 8,800 13,700 แสดง - 0
5 มิ.ย. 62 - 8 มิ.ย. 62 8,800 13,700 แสดง - 0
6 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 9,400 14,300 แสดง - 0
7 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 9,400 14,300 แสดง - 0
8 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 9,100 14,000 แสดง - 0
9 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62 8,800 13,700 แสดง - 0
10 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62 8,800 13,700 แสดง - 0
11 มิ.ย. 62 - 14 มิ.ย. 62 8,800 13,700 แสดง - 0
12 มิ.ย. 62 - 15 มิ.ย. 62 9,100 14,000 แสดง - 0
13 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 9,400 14,300 แสดง - 0
14 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 9,400 14,300 แสดง - 0
15 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 9,100 14,000 แสดง - 0
16 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62 8,800 13,700 แสดง - 0
17 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62 8,800 13,700 แสดง - 0
18 มิ.ย. 62 - 21 มิ.ย. 62 8,800 13,700 แสดง - 0
19 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62 9,100 14,000 แสดง - 0
20 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 9,400 14,300 แสดง - 0
21 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 9,400 14,300 แสดง - 0
22 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 9,100 14,000 แสดง - 0
23 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 8,800 13,700 แสดง - 0
24 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62 8,800 13,700 แสดง - 0
25 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62 8,800 13,700 แสดง - 0
26 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62 9,100 14,000 แสดง - 0
27 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 9,400 14,300 แสดง - 0
28 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 9,400 14,300 แสดง - 0
29 มิ.ย. 62 - 1 ส.ค. 62 9,100 14,000 แสดง - 0
30 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62 8,800 13,700 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์ปูซาน BUSAN PLUS+ SPECIAL SUMMER 4วัน 2คืน
ทัวร์ปูซาน BUSAN PLUS+ SPECIAL SUMMER 4วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น 8,800
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน