จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เกาหลี BUSAN SEOUL 1AUG-15DEC 24 5D3N

รหัสทัวร์ : CONC240533
ทัวร์เกาหลี BUSAN SEOUL 1AUG-15DEC 24 5D3N

  • โบสถ์คริสต์จุกซอง -วัดแฮดง ยงกุงซา -สกายแคปซูล บนรางรถไฟลอยฟ้า - แฮอุนแด มูฟวี่ สตรีท - ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแด - เอเปค นูรีมารู - โชว์รูมแสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING - ซงโด สกายวอล์ค - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ตลาดปลาจากัลชิ - ตลาดตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง - เดินทางปูซาน-โซล โดยรถไฟความเร็วสูง KTX/SRT เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง - ร้านรวมเครื่องสำอางค์ ศูนย์โสมเกาหลี -ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
เดินทางช่วง
20 ส.ค. 67 - 19 ธ.ค. 67 ( 110 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
20 ส.ค. 67 - 24 ส.ค. 67 13,999 13,999 แสดง - 0
21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67 14,999 14,999 แสดง - 0
22 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 14,999 14,999 แสดง - 0
23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67 14,999 14,999 แสดง - 0
24 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67 14,499 14,499 แสดง - 0
25 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67 13,999 13,999 แสดง - 0
26 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67 13,999 13,999 แสดง - 0
27 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67 14,499 14,499 แสดง - 0
28 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67 14,999 14,999 แสดง - 0
29 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67 14,999 14,999 แสดง - 0
30 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67 14,999 14,999 แสดง - 0
31 ส.ค. 67 - 4 ก.ย. 67 14,499 14,499 แสดง - 0
1 ก.ย. 67 - 5 ก.ย. 67 13,999 13,999 แสดง - 0
2 ก.ย. 67 - 6 ก.ย. 67 13,999 13,999 แสดง - 0
3 ก.ย. 67 - 7 ก.ย. 67 14,499 14,499 แสดง - 0
4 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67 14,999 14,999 แสดง - 0
5 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67 14,999 14,999 แสดง - 0
6 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67 14,999 14,999 แสดง - 0
7 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67 14,499 14,499 แสดง - 0
8 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67 14,999 14,999 แสดง - 0
9 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67 16,999 16,999 แสดง - 0
10 ก.ย. 67 - 14 ก.ย. 67 15,999 15,999 แสดง - 0
11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 14,999 14,999 แสดง - 0
12 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 14,999 14,999 แสดง - 0
13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67 14,999 14,999 แสดง - 0
14 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67 14,499 14,499 แสดง - 0
15 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67 13,999 13,999 แสดง - 0
16 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67 13,999 13,999 แสดง - 0
17 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67 16,999 16,999 แสดง - 0
18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 16,999 16,999 แสดง - 0
19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 15,999 15,999 แสดง - 0
20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67 14,999 14,999 แสดง - 0
21 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67 14,499 14,499 แสดง - 0
22 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67 13,999 13,999 แสดง - 0
23 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67 13,999 13,999 แสดง - 0
24 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67 14,499 14,499 แสดง - 0
25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 14,999 14,999 แสดง - 0
26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 14,999 14,999 แสดง - 0
27 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67 14,999 14,999 แสดง - 0
28 ก.ย. 67 - 2 ต.ค. 67 14,499 14,499 แสดง - 0
29 ก.ย. 67 - 3 ต.ค. 67 13,999 13,999 แสดง - 0
30 ก.ย. 67 - 4 ต.ค. 67 13,999 13,999 แสดง - 0
1 ต.ค. 67 - 5 ต.ค. 67 14,499 14,499 แสดง - 0
2 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67 15,999 15,999 แสดง - 0
3 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67 15,999 15,999 แสดง - 0
4 ต.ค. 67 - 8 ต.ค. 67 15,999 15,999 แสดง - 0
4 ต.ค. 67 - 8 ต.ค. 67 18,999 18,999 แสดง - 0
5 ต.ค. 67 - 9 ต.ค. 67 14,999 14,999 แสดง - 0
6 ต.ค. 67 - 10 ต.ค. 67 14,999 14,999 แสดง - 0
6 ต.ค. 67 - 10 ต.ค. 67 18,999 18,999 แสดง - 0
7 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67 14,999 14,999 แสดง - 0
8 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67 15,499 15,499 แสดง - 0
9 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67 15,999 15,999 แสดง - 0
10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 18,999 18,999 แสดง - 0
11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 18,999 18,999 แสดง - 0
12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 16,999 16,999 แสดง - 0
13 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67 16,499 16,499 แสดง - 0
14 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67 15,999 15,999 แสดง - 0
15 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 16,499 16,499 แสดง - 0
16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 16,999 16,999 แสดง - 0
17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 16,999 16,999 แสดง - 0
18 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 16,999 16,999 แสดง - 0
19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 16,999 16,999 แสดง - 0
20 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 16,999 16,999 แสดง - 0
21 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 16,999 16,999 แสดง - 0
21 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 16,999 16,999 แสดง - 0
22 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 16,999 16,999 แสดง - 0
23 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 16,999 16,999 แสดง - 0
24 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 16,999 16,999 แสดง - 0
25 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67 16,999 16,999 แสดง - 0
26 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67 16,499 16,499 แสดง - 0
27 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67 15,999 15,999 แสดง - 0
28 ต.ค. 67 - 1 พ.ย. 67 15,999 15,999 แสดง - 0
29 ต.ค. 67 - 2 พ.ย. 67 15,999 15,999 แสดง - 0
30 ต.ค. 67 - 3 พ.ย. 67 15,999 15,999 แสดง - 0
31 ต.ค. 67 - 4 พ.ย. 67 15,999 15,999 แสดง - 0
1 พ.ย. 67 - 5 พ.ย. 67 15,999 15,999 แสดง - 0
2 พ.ย. 67 - 6 พ.ย. 67 15,499 15,499 แสดง - 0
3 พ.ย. 67 - 7 พ.ย. 67 14,999 14,999 แสดง - 0
4 พ.ย. 67 - 8 พ.ย. 67 14,999 14,999 แสดง - 0
5 พ.ย. 67 - 9 พ.ย. 67 15,499 15,499 แสดง - 0
9 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67 15,499 15,499 แสดง - 0
10 พ.ย. 67 - 14 พ.ย. 67 14,999 14,999 แสดง - 0
11 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67 14,999 14,999 แสดง - 0
16 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67 15,499 15,499 แสดง - 0
17 พ.ย. 67 - 21 พ.ย. 67 14,999 14,999 แสดง - 0
18 พ.ย. 67 - 22 พ.ย. 67 14,999 14,999 แสดง - 0
19 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 15,499 15,499 แสดง - 0
22 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67 15,999 15,999 แสดง - 0
23 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67 15,499 15,499 แสดง - 0
24 พ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67 14,999 14,999 แสดง - 0
25 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67 14,999 14,999 แสดง - 0
26 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67 15,499 15,499 แสดง - 0
27 พ.ย. 67 - 1 ธ.ค. 67 15,999 15,999 แสดง - 0
28 พ.ย. 67 - 2 ธ.ค. 67 15,999 15,999 แสดง - 0
29 พ.ย. 67 - 3 ธ.ค. 67 15,999 15,999 แสดง - 0
30 พ.ย. 67 - 4 ธ.ค. 67 15,499 15,499 แสดง - 0
1 ธ.ค. 67 - 5 ธ.ค. 67 15,999 15,999 แสดง - 0
2 ธ.ค. 67 - 6 ธ.ค. 67 15,999 15,999 แสดง - 0
3 ธ.ค. 67 - 7 ธ.ค. 67 16,999 16,999 แสดง - 0
5 ธ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67 17,999 17,999 แสดง - 0
7 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67 16,999 16,999 แสดง - 0
8 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67 16,499 16,499 แสดง - 0
9 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67 15,999 15,999 แสดง - 0
10 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67 15,499 15,499 แสดง - 0
11 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 15,999 15,999 แสดง - 0
12 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 15,999 15,999 แสดง - 0
13 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67 15,999 15,999 แสดง - 0
14 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67 15,999 15,999 แสดง - 0
15 ธ.ค. 67 - 19 ธ.ค. 67 15,999 15,999 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เกาหลี BUSAN SEOUL 1AUG-15DEC 24 5D3N
ทัวร์เกาหลี BUSAN SEOUL 1AUG-15DEC 24 5D3N
ราคาเริ่มต้น 13,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน