จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ทัวร์บรูไน 2 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์บรูไน Impression นครแห่งสันติสุข 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด CONC191275
มัสยิดทองคำ Jame Asr Hassanil Bolkiah | หมู่บ้านกลางน้ำ ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Isman | ชมลิงจมูกยาว
เดินทางช่วง
 PT. Mandella Airlines
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 16,900 บ.