จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ทัวร์บรูไน 17 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์บรูไน BEAUTIFUL BRUNEI BY BI AUG-DEC 2019 3D 2N

ทัวร์โค๊ด CONC192034
พิพิทธภัณฑ์เทคโนโลยี – ศูนย์ศิลปะ & หัตถกรรม – พระราชวัง Istana – หมู่บ้านกลางน้ำ – ล่องแม่น้ำซาฟารี
ตลาดเช้าวันอาทิตย์–มัสยิดทองคำ– Islamic Art Gallery – พิพิธภัณฑ์เรกกาเลีย – ช้อปปิ้งมอลล์
เดินทางช่วง
 Royal Brunei Airlines
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 16,888 บ.

ทัวร์บรูไน Impression นครแห่งสันติสุข 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด CONC191275
มัสยิดทองคำ Jame Asr Hassanil Bolkiah | หมู่บ้านกลางน้ำ ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Isman | ชมลิงจมูกยาว
เดินทางช่วง
13 ธ.ค. - 15 ธ.ค. 62
 PT. Mandella Airlines
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 18,900 บ.