จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ทัวร์จอร์แดน 12 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์จอร์แดน SUMMER TIME IN JORDAN 6 D 3 N

ทัวร์โค๊ด CONC230673
อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – เดินทางสู่ทะเลทรายวาดิรัม- Jeep Tour Safari ทะเลทรายวาดิรัม –เมืองเพตรา-เที่ยวชม มหานครเพตรา-เดินทางสุ่เมืองเดดซี ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA) – ป้อมปราการแห่งเมืองอัมมาน-โรงละครโรมันโบราณ ROMANS THEATER เมืองอัมมาน- ป้อมอัจลุน –เมืองโบราณเจอราช
เดินทางช่วง
 Royal Jordanian
6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 64,988 บ.

มหัศจรรย์...จอร์แดน มหานครเพตรา

ทัวร์โค๊ด CONC230617
เดินทางช่วง
 Royal Jordanian
6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 66,999 บ.