จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ทัวร์จอร์แดน 1 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

มหัศจรรย์...จอร์แดน มหานครเพตรา

ทัวร์โค๊ด CONC230617
เดินทางช่วง
11 เม.ย. - 16 เม.ย. 67
 Royal Jordanian
6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 77,999 บ.