จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ทัวร์จอร์แดน 2 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์จอร์แดน มหัศจรรย์...JORDAN RJ

ทัวร์โค๊ด CONC190262
ทะเลทรายวาดิรัม • มหานครเพตรา
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Royal Jordanian
6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 55,900 บ.