จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ทัวร์จอร์แดน 10 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์จอร์แดน WONDERFUL JORDAN 7D 5N

ทัวร์โค๊ด CONC192021
โอมาน MCT - อัมมาน– เจอราช- อัจลุน– เพตรา -วาดิรัม- JEEP TOUR - AQABA อควาบา AQABA – เรือท้องกระจก –เครัคหรือโชบัค – อัมมาน
มาดาบา –MOUNT NEBO - ทะเล Dead Sea
เดินทางช่วง
 Oman Air
7วัน 5คืน / เริ่มเพียง 49,888 บ.

ทัวร์จอร์แดน LUXURY JORDAN 7 DAYS 4 NIGHT

ทัวร์โค๊ด CONC192022
อัมมาน – มาดาบา –MOUNT NEBO – เครัค– เมืองอคาบา – BOAT CRUISE - วาดิรัม (WADI RUM CAMP) – JEEP TOUR -วาดิรัม
วาดิรัม (WADI RUM) – เพตรา PETRA- DEAD SEA - อัมมาน – อัจลุน -เจอราช
เดินทางช่วง
 Royal Jordanian
7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 64,888 บ.