จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ทัวร์จอร์แดน 10 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์จอร์แดน อัมมาน เพตรา [เลทส์โก มหานครสีชมพู]

ทัวร์โค๊ด CONC200200
ชมเมืองเพตรา มหานครหินสีกุหลาบที่มีความสวยงามี่สุด ทดสอบการลอยตัวบนทะเล ที่ได้ชื่อว่าเค็มที่สุดในโลก "เดดซี"
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Etihad Airways
6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 39,999 บ.

ทัวร์จอร์แดน WONDERFUL JORDAN 7D 5N

ทัวร์โค๊ด CONC192021
โอมาน MCT - อัมมาน– เจอราช- อัจลุน– เพตรา -วาดิรัม- JEEP TOUR - AQABA อควาบา AQABA – เรือท้องกระจก –เครัคหรือโชบัค – อัมมาน
มาดาบา –MOUNT NEBO - ทะเล Dead Sea
เดินทางช่วง
 Oman Air
7วัน 5คืน / เริ่มเพียง 53,888 บ.