จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ทัวร์จอร์แดน 2 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์จอร์แดน 7 วัน 5 คืน สายการบิน โอมานแอร์ WY

ทัวร์โค๊ด CONC220063
อัมมาน – เจอราช- อัจลุน– เพตรา อควาบา AQABA – เรือท้องกระจก –เครัคหรือโชบัค – อัมมาน AMMAN CITADEL – ROMANS THEATER - ห้าง CITY MALL-CARREFOUR - โอมาน
เดินทางช่วง
 Oman Air
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 55,888 บ.