จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ทัวร์จอร์แดน 5 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

BT-AMM01_RJ มหัศจรรย์...JORDAN RJ

ทัวร์โค๊ด CONC190262
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Royal Jordanian
6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 49,900 บ.