จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ทัวร์จอร์แดน 13 พีเรียด จาก 3 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์จอร์แดน WONDERFUL JORDAN 7D 5N

ทัวร์โค๊ด CONC192021
โอมาน MCT - อัมมาน– เจอราช- อัจลุน– เพตรา -วาดิรัม- JEEP TOUR - AQABA อควาบา AQABA – เรือท้องกระจก –เครัคหรือโชบัค – อัมมาน
มาดาบา –MOUNT NEBO - ทะเล Dead Sea
เดินทางช่วง
 Oman Air
7วัน 5คืน / เริ่มเพียง 49,888 บ.

ทัวร์จอร์แดน LUXURY JORDAN 7 DAYS 4 NIGHT

ทัวร์โค๊ด CONC192022
อัมมาน – มาดาบา –MOUNT NEBO – เครัค– เมืองอคาบา – BOAT CRUISE - วาดิรัม (WADI RUM CAMP) – JEEP TOUR -วาดิรัม
วาดิรัม (WADI RUM) – เพตรา PETRA- DEAD SEA - อัมมาน – อัจลุน -เจอราช
เดินทางช่วง
 Royal Jordanian
7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 59,999 บ.

ทัวร์จอร์แดน มหัศจรรย์...JORDAN RJ

ทัวร์โค๊ด CONC190262
ทะเลทรายวาดิรัม • มหานครเพตรา
4 ดาว
เดินทางช่วง
27 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
 Royal Jordanian
6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 69,900 บ.