จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ทัวร์แคนาดา 2 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

YYZ01 WISDOM CANADA & EAST AMERICA 9D6N CX

ทัวร์โค๊ด CONC190461
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Cathay Pacific
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 89,999 บ.