จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ทัวร์อินเดีย 38 พีเรียด จาก 6 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์..INDIA ชัยปุระ อัครา

ทัวร์โค๊ด CONC190929
พระราชวังสายลม ● นั่งรถจีปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท ● พระราชวังกลางน้ำ ● CITY PALACE
ทัช มาฮาล ● อัครา ฟอร์ท ● แชนด์ เบารี ● วัดพระพิฆเนศ ● สนามบินชัยปุระ
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 15,900 บ.

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์...พุทธคยา พาราณสี FD

ทัวร์โค๊ด CONC190275
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 18,900 บ.

ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี [เลสโก ภารตะ] 5D3N

ทัวร์โค๊ด CONC190861
ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด - พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด - ซิตี้ พาเลซ - ฮาวา มาฮาล เมืองอัครา - อัครา ฟอร์ท
ทัชมาฮาล - เมืองเดลี - กุตับมีนาร์ - ประตูเมืองอินเดีย – ตลาดพื้นเมืองจันปาท - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 19,999 บ.

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์..ทัชมาฮาล บินTG

ทัวร์โค๊ด CONC190935
พระราชวังสายลม ● นังรถจีAปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท ● พระราชวังกลางนํ้า ● CITY PALACE● วัดพระพิฆเนศ
ชัยปุระ ● อัครา ● แชนด์ เบารี ● อัครา ฟอร์ท ทัช มาฮาล ● นิวเดลี● ประตูเมืองอินเดีย ● วัดลักษมีนารายัน ● ตลาดจันปาท
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 22,900 บ.

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์...อินเดีย เนปาล 4 สังเวชนียสถาน

ทัวร์โค๊ด CONC190973
พุทธคยา – พาราณสี พาราณสี – ลุมพินี (เนปาล) – กุสินารา กุสินารา – เวสาลี – ปัตนะ
ปัตนะ – นาลันทา – ราชคฤห์ – พุทธคยา
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
7วัน 6คืน / เริ่มเพียง 24,900 บ.

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี [เลสโก นมัสเตเปลี่ยนสี] 6D4N

ทัวร์โค๊ด CONC191366
กุลมาร์ค - กุลมาร์ค กอนโดล่า - เทือกเขากุลมาร์ค - สวนโมกุล - สวนจัสม่า ชาฮี - สวนชาลิมาร์ - ศูนย์ทอผ้า
ทุ่งดอกแซฟรอน - สวนแอปเปิ้ล - พาฮาลแกม - ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย ทัชมาฮาล - อัครา ฟอร์ท - เมืองเดลี - ประตูเมืองอินเดีย - ตลาดพื้นเมืองจันปาท - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี
4 ดาว
เดินทางช่วง
14 พ.ย. - 19 พ.ย. 62
 Thai Airways
6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 29,999 บ.