จ.- ส. 09.00-18.00 น.
แชร์หน้านี้

ทัวร์โปรโมชั่น

รหัส CONC210022
 NOK Airlines
ทัวร์

เชียงใหม่ม่อนแจ่ม 3วัน2คืน

6 พ.ย. - 8 พ.ย. / 10 พ.ย. - 12 พ.ย. / 13 พ.ย. - 15 พ.ย. / ... / 18 ธ.ค. - 20 ธ.ค. (11 ช่วงเวลาเดินทาง)
3 วัน 2 คืน / เริ่ม 7,999 บ.
รหัส CONC210023
 NOK Airlines
ทัวร์

เชียงใหม่แม่แตง 3วัน2คืน

7 พ.ย. - 9 พ.ย. / 13 พ.ย. - 15 พ.ย. / 16 พ.ย. - 18 พ.ย. / ... / 26 ธ.ค. - 28 ธ.ค. (13 ช่วงเวลาเดินทาง)
3 วัน 2 คืน / เริ่ม 7,999 บ.
รหัส CONC210024
 NOK Airlines
ทัวร์

เชียงรายดอยตุง 3วัน2คืน

9 พ.ย. - 11 พ.ย. / 14 พ.ย. - 16 พ.ย. / 17 พ.ย. - 19 พ.ย. / ... / 21 ธ.ค. - 23 ธ.ค. (12 ช่วงเวลาเดินทาง)
3 วัน 2 คืน / เริ่ม 7,999 บ.
รหัส CONC210025
 Thai Viet Jet Air
ทัวร์

เชียงใหม่-เชียงราย 3วัน2คืน

10 พ.ย. - 12 พ.ย. / 13 พ.ย. - 15 พ.ย. / 16 พ.ย. - 18 พ.ย. / ... / 25 ธ.ค. - 27 ธ.ค. (12 ช่วงเวลาเดินทาง)
3 วัน 2 คืน / เริ่ม 7,999 บ.
รหัส CONC210026
 Thai Viet Jet Air
ทัวร์

เชียงรายแม่สลอง 3วัน2คืน

10 พ.ย. - 12 พ.ย. / 13 พ.ย. - 15 พ.ย. / 15 พ.ย. - 17 พ.ย. / ... / 27 ธ.ค. - 29 ธ.ค. (14 ช่วงเวลาเดินทาง)
3 วัน 2 คืน / เริ่ม 7,999 บ.
รหัส CONC210027
 NOK Airlines
ทัวร์

น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ 3วัน2คืน

11 พ.ย. - 13 พ.ย. / 13 พ.ย. - 15 พ.ย. / 16 พ.ย. - 18 พ.ย. / ... / 25 ธ.ค. - 27 ธ.ค. (14 ช่วงเวลาเดินทาง)
3 วัน 2 คืน / เริ่ม 7,999 บ.
รหัส CONC200473
 Thai Viet Jet Air
ทัวร์ไทย

มหัศจรรย์ แม่ฮ่องสอน ทุ่งดอกบัวตอง

20 พ.ย. - 22 พ.ย. / 4 ธ.ค. - 6 ธ.ค. / 10 ธ.ค. - 12 ธ.ค. (3 ช่วงเวลาเดินทาง)
3 วัน 2 คืน / เริ่ม 8,999 บ.
รหัส CONC210004
 Thai Viet Jet Air
ทัวร์ไทย

มหัศจรรย์ เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ ชมทุ่งดอกไม้ฤดูหนาว

20 พ.ย. - 22 พ.ย. / 4 ธ.ค. - 6 ธ.ค. / 10 ธ.ค. - 12 ธ.ค. / 25 ธ.ค. - 27 ธ.ค. (4 ช่วงเวลาเดินทาง)
3 วัน 2 คืน / เริ่ม 7,999 บ.