จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ทัวร์ฟิลิปปินส์ 1 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ฟิลิปปินส์ Have Fun เซบู 4 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด CONC191276
เกาะโบโฮล | The Chocolate Hills | ลิงปิ๊กมี่ทาร์เซียร์ บ้านโบราณ Yap-San Diego |อนุสาวรีย์ มรดกแห่งเซบู | อิสระ 1 วัน
เดินทางช่วง
7 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 62
 Philippine Airlines
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,900 บ.