จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ทัวร์ฟิลิปปินส์ 4 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ฟิลิปปินส์ Enjoy Free Day ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล 5 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด CONC190295
เที่ยว เกาะโบโฮล ชมความมหัศจรรย์ เนินเขาชอคโกแลต, ลิงน้อยทราเซีย เยือนเมืองหลวงเก่า เกาะเซบู ชม กางเขนโบราณ Magallen’s Cross เก่าแก่โบราณคู่เมืองเซบู
พิเศษ...ชมโชว์พื้นเมือง คลอเคล้าไปด้วยเสียงดนตรีสไตล์ฟิลิปปินส์ อิสระเที่ยวเต็มวัน ให้ท่านได้เลือกโปรแกรมเสริมตามความต้องการ
เดินทางช่วง
 Philippine Airlines
5วัน 2คืน / เริ่มเพียง 15,888 บ.