จ.- ส. 09.00-18.00 น.

รับจัดกรุ๊ปทัวร์

คอนเซ็ปต์ ทราเวล รับจัดกรุ๊ปทัวร์
กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปส่วนตัว ทั้งใน และต่างประเทศ

Concept Travel เรามีบริการรับจัดทัวร์,รับจัดกรุ๊ปเหมา,กรุ๊ปส่วนตัว,
รับจัดทัวร์เกาหลี,รับจัดทัวร์ญี่ปุ่น,รับจัดทัวร์ฮ่องกง, รับจัดทัวร์ต่างประเทศทุกเส้นทาง
ท่องเที่ยวแบบส่วนตัว ครอบครัว หมู่คณะ ดูงาน สัมมนา ประชุม ทัศนศึกษา
เราบริการเน้นคุณภาพและการบริการเป็นหลัก ด้วยปณิธานในการยึดมั่นให้บริการที่จริงใจ
ตรงไปตรงมา ด้วยการตระหนักดี ถึงความสำคัญในการเดินทางที่เฉพาะเจาะจง
งบประมาณ และวัตถุประสงค์การเดินทาง ที่แตกต่างกัน ที่คุณสามารถไว้วางใจ
เหตุผลมากมายที่ลูกค้า เชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานเลือก Concept Travel

เหตุผลมากมายที่ลูกค้า เชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานเลือกจัดกรุ๊ปทัวร์ กับ คอนเซ็ปต์ ทราเวล

  • บริษัททัวร์ชั้นนำ ที่ได้รับการยอมรับ และมีความน่าเชื่อถือสูงสุด โดยจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  • ประสบการณ์ในการดำเนินงาน พร้อมทีมงานบริการ ไกด์ และ หัวหน้าทัวร์มืออาชีพ ที่เชี่ยวชาญในเส้นทางทั่วโลก เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี
  • สามารถจัดโปรแกรมทัวร์ได้หลากหลาย ตรงใจลูกค้า และเป็นไปได้จริง ในงบประมาณที่เหมาะสม ช่วยคุณวางแผนการเดินทาง ท่องเที่ยว ดูงาน จัดกิจกรรมต่างๆ ในงบประมาณและเส้นทางตามที่คุณต้องการโดยผู้เชี่ยวชาญ
  • บริการลูกค้าทุกระดับ ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่, SME, โรงงาน, มหาวิทยาลัย, หน่วยงานราชการ, กลุ่มเพื่อน, ชมรม
  • ได้รับความเชื่อมั่นในคุณภาพและไว้วางใจจากลูกค้าในการใช้บริการและบอกต่อคุณภาพในการบริการ
  • บริการข้อมูลและการแก้ปัญหา รวดเร็ว ทันสมัย เป็นมาตรฐานคุณภาพระดับสากล พร้อมพัฒนาระบบการสื่อสารที่ทันสมัย ในยุคปัจจุบันทั้งองค์กร พลิกวิกฤติ แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าด้วยเสียงรับผลตอบรับที่ดีมาโดยตลอด
  • บริการด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์ เสนอราคาอย่างสมเหตุสมผลและคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นลำดับแรก
  • เป็นบริษัททัวร์ที่ได้รับรางวัลเครื่องหมายรับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จากกระทรวงการท่องเที่ยวฯ แสดงถึงมาตรฐานในการบริการ คุณภาพ ความรับผิดชอบ และ การเอาใจใส่ต่อลูกค้า
  • การอบรมทีมงาน สร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึก อย่างสม่ำเสมอ เพื่อผลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการที่ดีและมีการพัฒนา
  • บริการหลังการขาย ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ความพึงพอใจ พร้อมรับคำติชม เพื่อการปรับปรุงการให้บริการ อย่างต่อเนื่องในทุกกรุ๊ปที่เดินทางเสร็จสิ้น

ผลงานการจัดทัวร์ที่ผ่านมา (บางส่วน)

บริษัทคอนเซ็ปต์ ทราเวล จำกัด ขอขอบคุณ บริษัท สมาคม ห้างร้าน มหาวิทยาลัย โรงเรียน องค์กรต่างๆ ฯลฯ เป็นอย่างสูง
ที่เชื่อมั่น และไว้วางใจ ใช้บริการ จักกรุ๊ปทัวร์ ศึกษาดูงาน สัมมนา และกิจกรรมต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราคงได้รับการสนับสนุน และความไว้วางใจจากท่าน และขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

และลูกค้าองค์กรอื่นๆ อีกมากมาย

กรอกรายละเอียดกรุ๊ปทัวร์

เราจะติดต่อกลับไปในเวลาทำการ : จ. - ส. เวลา 9.00 - 18.00 น.