จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ทัวร์กัมพูชา 5 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ - นครวัด - นครธม - โตนเลสาบ 3วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด CONC192415
ชมความยิ่งใหญ่ ปราสาทนครวัด 1 ใน 7มหัศจรรย์ของโลก เปิดตำนานกวนเกษียรสมุทร จุดกำเนิด “นางอัปสรา” อลังการ! เที่ยวทะเลสาบเขมร โตนเลสาบ ชมวิถีชีวิตลอยน้ำ เต็มอิ่มบุฟเฟต์นานาชาติพร้อมชมโชว์การแสดงชุดระบำอัปสร ศิลปะพื้นเมืองของกัมพูชา
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,900 บ.