จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ทัวร์อเมริกา 5 พีเรียด จาก 3 โปรแกรม

Loading...

CZONT01 ESSENCE WEST AMERICA 8D5N CI

ทัวร์โค๊ด CONC190272
4 ดาว
เดินทางช่วง
18 พ.ค. - 25 พ.ค. 62
 China Airlines
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 69,999 บ.

CZIAD01 GRACEFUL EAST AMERICA 9D5N EY

ทัวร์โค๊ด CONC190415
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Etihad Airways
9วัน 5คืน / เริ่มเพียง 75,999 บ.

YYZ01 WISDOM CANADA & EAST AMERICA 9D6N CX

ทัวร์โค๊ด CONC190461
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Cathay Pacific
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 89,999 บ.