จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน 212 พีเรียด จาก 28 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ไต้หวัน ไลอ้อน ไถจง ฟลอร่า 4D2N

ทัวร์โค๊ด CONC190206
แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก-เช้าเมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
เมนูปลาประธานาธิบดี
ไทเป-ร้านพายสับปะรด-Cosmetic shop-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 10,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง Super Taiwan 5วัน3คืน

ทัวร์โค๊ด CONC190205
ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา
เมนูพิเศษ: บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+ปลาประธานาธิบดี+เสี่ยวหลงเปา พัก: ไทจง 1คืน ไทเป 2คืน
อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช็อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,888 บ.

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์...ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม VZ

ทัวร์โค๊ด CONC190319
4 ดาว
เดินทางช่วง
27 มี.ค. - 30 มี.ค. 62
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TIGER โปรโมชั่น 4D 3N

ทัวร์โค๊ด CONC190208
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เมนูอาหารจีนซีฟู้ด เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี
ร้านขนมพายสับปะรด-Cosmetic shop-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ตึกไทเป101
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Tiger Air
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,999 บ.

BT-TPE006_VZ มหัศจรรย์..ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม VZ

ทัวร์โค๊ด CONC190636
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ไลอ้อน อาลีซาน ฟลอร่า 5D3N

ทัวร์โค๊ด CONC190207
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา –วัดเสียงกง-วัดเหวิ่นหวู่
ร้านพายสับปะรด , อาหารจีนพื้นเมือง (บนอาลีซาน)
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง-เมืองเถาหยวน-เถาหยวนไนท์มาเก็ต
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,999 บ.

ZTPE02 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก อาร์ตตัวพ่อ] 5D3N XW

ทัวร์โค๊ด CONC190622
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,999 บ.

ทัวร์ไต้หวันT-DED ROMANTIC IN TAIWAN 5D3N

ทัวร์โค๊ด CONC190371
4 ดาว
เดินทางช่วง
26 มี.ค. - 30 มี.ค. 62
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์...TAIPEI ALISAN 5วัน 4คืน

ทัวร์โค๊ด CONC190277
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 15,900 บ.

ZTPE01 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลทโก อินดี้ตัวพ่อ] XW

ทัวร์โค๊ด CONC190704
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 15,999 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 28 โปรแกรม