จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ทัวร์ลาว 41 พีเรียด จาก 3 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ลาว สะบายดี หลวงพระบาง 3วัน2คืน

ทัวร์โค๊ด CONC200271
ตักบาตรข้าวเหนียว:ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการมาเที่ยวที่หลวงพระบาง พระราชวังหลวงพระบาง:เป็นพระราชวังเก่าแก่ของเจ้ามหาชีวิตของหลวงพระบาง พระธาตุพูสี:ชมวิวเมืองหลวงพระบาง 360องศา
วัดเชียงทอง:วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง ไฮไลท์สิมหลังเก่าแก่ที่สุดที่เป็นอัญมณีแห่งศิลปะล้านช้าง วัดวิชุนราช:วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่งชาวลาวเรียกว่า พระธาตุหมากโม วัดแสนสุขขาราม:เป็นวัดเก่าแก่ เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ ที่มีอยู่เพียงองค์เดียวในหลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางสี:ได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,888 บ.

ทัวร์ลาวมหัศจรรย์...ลาว หลวงพระบาง บินประหยัด อยู่สบาย 3วัน 2คืน

ทัวร์โค๊ด CONC200216
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,900 บ.

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง FD

ทัวร์โค๊ด CONC190219
วังเวียง – ถํ1าจัง – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษี– ถนนคนเดิน
ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง– พระราชวัง – หอพระบาง –วัดวิชุนราช
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.