จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ทัวร์ลาว 28 พีเรียด จาก 3 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ลาว ลาว..หลวงพระบาง FD

ทัวร์โค๊ด CONC190506
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.

ทัวร์ลาว มหัศจรรย์...ลาว หลวงพระบาง

ทัวร์โค๊ด CONC191054
• หลวงพระบาง • น้ำตกตาดกวางสี • ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน • ตลาดมืด บ้านช่างฆ้อง • ถ้ำติ่ง • บ้านช่างไห • พระราชวังเก่า • วัดเชียงทอง • วัดใหม่ • พระธาตุษูสี • บายศรีสู่ขวัญ
ใส่บาตรข้าวเหนียว • วัดวิชุนราช • บ้านผานม
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Bangkok Airways
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง FD

ทัวร์โค๊ด CONC190219
วังเวียง – ถํ1าจัง – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษี– ถนนคนเดิน
ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง– พระราชวัง – หอพระบาง –วัดวิชุนราช
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.