จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ZGHKG-2420EK ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ แชกง เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (ฟรีเดย์)

รหัสทัวร์ : CONC240610
ZGHKG-2420EK ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ แชกง เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (ฟรีเดย์)

  • ชมโชว์แสงสีเสียงสุดตระการตา "A Symphony of Lights" ขอคู่วัดหวังต้าเซียน ขอพรเทพเจ้าแชกง และเจ้าแม่กวนอิ่มฮ่องฮำ
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
20 ก.ค. 67 - 30 ก.ย. 67 ( 15 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 15,990 21,990 แสดง - 17
Sold Out
3 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67 15,990 21,990 แสดง - 20
9 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67 16,990 22,990 แสดง - 20
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 17,990 23,990 แสดง - 20
16 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67 15,990 21,990 แสดง - 20
17 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67 15,990 21,990 แสดง - 20
23 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67 15,990 21,990 แสดง - 20
Sold Out
30 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67 15,990 21,990 แสดง - 20
6 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67 15,990 21,990 แสดง - 20
7 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67 15,990 21,990 แสดง - 20
13 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 15,990 21,990 แสดง - 20
14 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 15,990 21,990 แสดง - 20
21 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 15,990 21,990 แสดง - 20
27 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 15,990 21,990 แสดง - 20
28 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 15,990 21,990 แสดง - 20
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZGHKG-2420EK ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ แชกง เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (ฟรีเดย์)
ZGHKG-2420EK ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ แชกง เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (ฟรีเดย์)
ราคาเริ่มต้น 15,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน