จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เกาหลี KOREA SUMMER’S FESTA 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์ : CONC240378
ทัวร์เกาหลี KOREA SUMMER’S FESTA 5วัน 3คืน

  • วัดพงอึนซา | FIRST COFFEE LAB ห้องสมุดสตาร์ฟิลด์ | ประติมากรรมกังนัมสไตล์ ล็อตเต้เวิลด์ | ทะเลสาบซอกชน | ศูนย์เครื่องสำอาง ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท | สะพานสีสันแห่งสายน้ำบันโพ หมู่บ้านวัฒนธรรมเกาหลี | ศูนย์สมุนไพรเกาหลีเพื่อสุขภาพ ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง
เดินทางช่วง
28 พ.ค. 67 - 4 ก.ย. 67 ( 79 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
28 พ.ค. 67 - 1 มิ.ย. 67 16,900 16,900 แสดง - 0
29 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67 16,900 16,900 แสดง - 0
30 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67 16,900 16,900 แสดง - 0
31 พ.ค. 67 - 4 มิ.ย. 67 16,900 16,900 แสดง - 0
1 มิ.ย. 67 - 5 มิ.ย. 67 15,900 15,900 แสดง - 0
2 มิ.ย. 67 - 6 มิ.ย. 67 15,900 15,900 แสดง - 0
3 มิ.ย. 67 - 7 มิ.ย. 67 15,900 15,900 แสดง - 0
4 มิ.ย. 67 - 8 มิ.ย. 67 15,900 15,900 แสดง - 0
5 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67 16,900 16,900 แสดง - 0
6 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67 16,900 16,900 แสดง - 0
8 มิ.ย. 67 - 12 มิ.ย. 67 15,900 15,900 แสดง - 0
9 มิ.ย. 67 - 13 มิ.ย. 67 15,900 15,900 แสดง - 0
10 มิ.ย. 67 - 14 มิ.ย. 67 15,900 15,900 แสดง - 0
11 มิ.ย. 67 - 15 มิ.ย. 67 15,900 15,900 แสดง - 0
12 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67 16,900 16,900 แสดง - 0
13 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67 16,900 16,900 แสดง - 0
14 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67 16,900 16,900 แสดง - 0
15 มิ.ย. 67 - 19 มิ.ย. 67 15,900 15,900 แสดง - 0
16 มิ.ย. 67 - 20 มิ.ย. 67 15,900 15,900 แสดง - 0
17 มิ.ย. 67 - 21 มิ.ย. 67 15,900 15,900 แสดง - 0
17 มิ.ย. 67 - 21 มิ.ย. 67 16,900 16,900 แสดง - 0
18 มิ.ย. 67 - 22 มิ.ย. 67 15,900 15,900 แสดง - 0
19 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67 16,900 16,900 แสดง - 0
20 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67 16,900 16,900 แสดง - 0
21 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67 16,900 16,900 แสดง - 0
22 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67 15,900 15,900 แสดง - 0
23 มิ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67 15,900 15,900 แสดง - 0
24 มิ.ย. 67 - 28 มิ.ย. 67 15,900 15,900 แสดง - 0
25 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67 15,900 15,900 แสดง - 0
26 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 16,900 16,900 แสดง - 0
27 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67 16,900 16,900 แสดง - 0
28 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67 16,900 16,900 แสดง - 0
29 มิ.ย. 67 - 3 ก.ค. 67 15,900 15,900 แสดง - 0
30 มิ.ย. 67 - 4 ก.ค. 67 15,900 15,900 แสดง - 0
1 ก.ค. 67 - 5 ก.ค. 67 16,900 16,900 แสดง - 0
2 ก.ค. 67 - 6 ก.ค. 67 16,900 16,900 แสดง - 0
6 ก.ค. 67 - 10 ก.ค. 67 16,900 16,900 แสดง - 0
7 ก.ค. 67 - 11 ก.ค. 67 16,900 16,900 แสดง - 0
8 ก.ค. 67 - 12 ก.ค. 67 16,900 16,900 แสดง - 0
9 ก.ค. 67 - 13 ก.ค. 67 16,900 16,900 แสดง - 0
13 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 67 16,900 16,900 แสดง - 0
14 ก.ค. 67 - 18 ก.ค. 67 16,900 16,900 แสดง - 0
15 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67 16,900 16,900 แสดง - 0
16 ก.ค. 67 - 20 ก.ค. 67 16,900 16,900 แสดง - 0
21 ก.ค. 67 - 25 ก.ค. 67 16,900 16,900 แสดง - 0
22 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67 16,900 16,900 แสดง - 0
23 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67 16,900 16,900 แสดง - 0
28 ก.ค. 67 - 1 ส.ค. 67 16,900 16,900 แสดง - 0
29 ก.ค. 67 - 2 ส.ค. 67 16,900 16,900 แสดง - 0
30 ก.ค. 67 - 3 ส.ค. 67 16,900 16,900 แสดง - 0
1 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67 17,900 17,900 แสดง - 0
2 ส.ค. 67 - 6 ส.ค. 67 17,900 17,900 แสดง - 0
3 ส.ค. 67 - 7 ส.ค. 67 17,900 17,900 แสดง - 0
4 ส.ค. 67 - 8 ส.ค. 67 17,900 17,900 แสดง - 0
5 ส.ค. 67 - 9 ส.ค. 67 17,900 17,900 แสดง - 0
7 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67 17,900 17,900 แสดง - 0
8 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 17,900 17,900 แสดง - 0
9 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67 17,900 17,900 แสดง - 0
10 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67 17,900 17,900 แสดง - 0
11 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67 17,900 17,900 แสดง - 0
12 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67 17,900 17,900 แสดง - 0
14 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67 17,900 17,900 แสดง - 0
15 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67 17,900 17,900 แสดง - 0
16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67 17,900 17,900 แสดง - 0
17 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67 17,900 17,900 แสดง - 0
18 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67 17,900 17,900 แสดง - 0
19 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67 17,900 17,900 แสดง - 0
20 ส.ค. 67 - 24 ส.ค. 67 17,900 17,900 แสดง - 0
21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67 17,900 17,900 แสดง - 0
22 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 17,900 17,900 แสดง - 0
23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67 17,900 17,900 แสดง - 0
24 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67 17,900 17,900 แสดง - 0
25 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67 17,900 17,900 แสดง - 0
26 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67 17,900 17,900 แสดง - 0
27 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67 17,900 17,900 แสดง - 0
28 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67 17,900 17,900 แสดง - 0
29 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67 17,900 17,900 แสดง - 0
30 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67 17,900 17,900 แสดง - 0
31 ส.ค. 67 - 4 ก.ย. 67 17,900 17,900 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เกาหลี KOREA SUMMER’S FESTA 5วัน 3คืน
ทัวร์เกาหลี KOREA SUMMER’S FESTA 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น 15,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน