จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เกาหลี SEORAK SPRING FESTA 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์ : CONC240129
ทัวร์เกาหลี SEORAK SPRING FESTA 5วัน 3คืน

  • เกาะนามิ | เทศกาลดอกพ็อดกดบาน ณ ถนนดอกพ็อดกดแห่งเอเดน หาดซกโช | ซกโชไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน | วัดชินฮึงซา (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้า) เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค (ครึ่งวัน) (รวมค่าเข้าและบัตรเครื่องเล่นไม่จำกัด) ศูนย์เวชสำอาง พระราชวังเคียงบกกุง | ศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง
เดินทางช่วง
20 มี.ค. 67 - 21 พ.ค. 67 ( 14 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
20 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67 18,900 18,900 แสดง - 0
27 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67 19,900 19,900 แสดง - 0
3 เม.ย. 67 - 7 เม.ย. 67 20,900 20,900 แสดง - 0
5 เม.ย. 67 - 9 เม.ย. 67 20,900 20,900 แสดง - 0
10 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67 23,900 23,900 แสดง - 0
12 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67 25,900 25,900 แสดง - 0
17 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67 20,900 20,900 แสดง - 0
19 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 67 20,900 20,900 แสดง - 0
24 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67 20,900 20,900 แสดง - 0
26 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67 20,900 20,900 แสดง - 0
1 พ.ค. 67 - 5 พ.ค. 67 22,900 22,900 แสดง - 0
3 พ.ค. 67 - 7 พ.ค. 67 22,900 22,900 แสดง - 0
10 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 67 19,900 19,900 แสดง - 0
17 พ.ค. 67 - 21 พ.ค. 67 17,900 17,900 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เกาหลี SEORAK SPRING FESTA 5วัน 3คืน
ทัวร์เกาหลี SEORAK SPRING FESTA 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น 17,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน