จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ZGHAN-2401VN เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (พักซาปา 2 คืน)

รหัสทัวร์ : CONC240068
ZGHAN-2401VN เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (พักซาปา 2 คืน)

  • ท่องดินแดนแห่งสายหมอก "พักซาปา2คืน" ดื่มด่ำบรรยากาซเมืองกลางหุบเขา
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
5 เม.ย. 67 - 1 ต.ค. 67 ( 33 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
5 เม.ย. 67 - 8 เม.ย. 67 15,990 18,990 แสดง - 30
6 เม.ย. 67 - 9 เม.ย. 67 15,990 18,990 แสดง - 30
11 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67 15,990 18,990 แสดง - 30
13 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67 18,990 22,990 แสดง - 30
14 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67 18,990 22,990 แสดง - 30
20 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 67 13,990 16,990 แสดง - 30
25 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67 13,990 16,990 แสดง - 30
9 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67 12,990 15,990 แสดง - 30
11 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 67 12,990 15,990 แสดง - 30
17 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67 12,990 15,990 แสดง - 30
18 พ.ค. 67 - 21 พ.ค. 67 12,990 15,990 แสดง - 30
24 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67 12,990 15,990 แสดง - 30
30 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67 12,990 15,990 แสดง - 30
1 มิ.ย. 67 - 4 มิ.ย. 67 13,990 16,990 แสดง - 30
8 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67 11,990 14,990 แสดง - 30
20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67 11,990 14,990 แสดง - 30
28 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67 11,990 14,990 แสดง - 30
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 15,990 18,990 แสดง - 30
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67 15,990 18,990 แสดง - 30
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 15,990 18,990 แสดง - 30
27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67 15,990 18,990 แสดง - 30
1 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 67 11,990 14,990 แสดง - 30
9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 15,990 18,990 แสดง - 30
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67 15,990 18,990 แสดง - 30
22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67 11,990 14,990 แสดง - 30
30 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67 10,990 13,990 แสดง - 30
5 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67 12,990 15,990 แสดง - 30
12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 12,990 15,990 แสดง - 30
14 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67 12,990 15,990 แสดง - 30
19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 12,990 15,990 แสดง - 30
21 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67 12,990 15,990 แสดง - 30
26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 12,990 15,990 แสดง - 30
28 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67 12,990 15,990 แสดง - 30

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZGHAN-2401VN เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (พักซาปา 2 คืน)
ZGHAN-2401VN เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (พักซาปา 2 คืน)
ราคาเริ่มต้น 10,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน