จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เกาหลี KOREA BLOOMING BLESS 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : CONC231560
ทัวร์เกาหลี KOREA BLOOMING BLESS 5 วัน 3 คืน

  • หมู่บ้านวัฒนธรรมอึนพยอง | สวนป่าแห่งโซล Dior Café (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม) | ทะเลสาบซอกชน เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค (ครึ่งวัน) (รวมค่าเข้าและบัตรเครื่องเล่นไม่จำกัด) วัดวาวูจองซา | ศูนย์เวชสำอาง | DUTY FREE พระราชวังชางด๊อกกุง | ศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ถนนยออิโด (เทศกาลดอกพ็อดกดบาน) ศูนย์น้ำมันสนแดง | ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย ใส่ชุดฮันบก | ศูนย์แอเมทิสต์ | ฮงแดช้อปปิ้งสตรีท KOREAN SUPERMARKET
เดินทางช่วง
17 มี.ค. 67 - 4 มิ.ย. 67 ( 72 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
17 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 67 16,900 16,900 แสดง - 0
18 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67 16,900 16,900 แสดง - 0
19 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67 17,900 17,900 แสดง - 0
20 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67 17,900 17,900 แสดง - 0
21 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67 17,900 17,900 แสดง - 0
22 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67 17,900 17,900 แสดง - 0
23 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67 17,900 17,900 แสดง - 0
24 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 67 16,900 16,900 แสดง - 0
25 มี.ค. 67 - 29 มี.ค. 67 16,900 16,900 แสดง - 0
26 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67 17,900 17,900 แสดง - 0
27 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67 17,900 17,900 แสดง - 0
28 มี.ค. 67 - 1 เม.ย. 67 17,900 17,900 แสดง - 0
29 มี.ค. 67 - 2 เม.ย. 67 17,900 17,900 แสดง - 0
30 มี.ค. 67 - 3 เม.ย. 67 17,900 17,900 แสดง - 0
31 มี.ค. 67 - 4 เม.ย. 67 17,900 17,900 แสดง - 0
1 เม.ย. 67 - 5 เม.ย. 67 18,900 18,900 แสดง - 0
2 เม.ย. 67 - 6 เม.ย. 67 18,900 18,900 แสดง - 0
3 เม.ย. 67 - 7 เม.ย. 67 19,900 19,900 แสดง - 0
4 เม.ย. 67 - 8 เม.ย. 67 19,900 19,900 แสดง - 0
5 เม.ย. 67 - 9 เม.ย. 67 19,900 19,900 แสดง - 0
6 เม.ย. 67 - 10 เม.ย. 67 19,900 19,900 แสดง - 0
7 เม.ย. 67 - 11 เม.ย. 67 19,900 19,900 แสดง - 0
8 เม.ย. 67 - 12 เม.ย. 67 19,900 19,900 แสดง - 0
9 เม.ย. 67 - 13 เม.ย. 67 20,900 20,900 แสดง - 0
9 เม.ย. 67 - 13 เม.ย. 67 20,900 20,900 แสดง - 0
10 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67 22,900 22,900 แสดง - 0
11 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67 24,900 24,900 แสดง - 0
12 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67 24,900 24,900 แสดง - 0
13 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67 24,900 24,900 แสดง - 0
14 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 67 22,900 22,900 แสดง - 0
15 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67 20,900 20,900 แสดง - 0
16 เม.ย. 67 - 20 เม.ย. 67 19,900 19,900 แสดง - 0
17 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67 19,900 19,900 แสดง - 0
18 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67 19,900 19,900 แสดง - 0
19 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 67 19,900 19,900 แสดง - 0
20 เม.ย. 67 - 24 เม.ย. 67 19,900 19,900 แสดง - 0
21 เม.ย. 67 - 25 เม.ย. 67 19,900 19,900 แสดง - 0
22 เม.ย. 67 - 26 เม.ย. 67 19,900 19,900 แสดง - 0
23 เม.ย. 67 - 27 เม.ย. 67 19,900 19,900 แสดง - 0
24 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67 19,900 19,900 แสดง - 0
25 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67 19,900 19,900 แสดง - 0
26 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67 20,900 20,900 แสดง - 0
27 เม.ย. 67 - 1 พ.ค. 67 20,900 20,900 แสดง - 0
28 เม.ย. 67 - 3 พ.ค. 67 20,900 20,900 แสดง - 0
29 เม.ย. 67 - 3 พ.ค. 67 20,900 20,900 แสดง - 0
30 เม.ย. 67 - 4 พ.ค. 67 20,900 20,900 แสดง - 0
6 พ.ค. 67 - 10 พ.ค. 67 18,900 18,900 แสดง - 0
7 พ.ค. 67 - 11 พ.ค. 67 18,900 18,900 แสดง - 0
8 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67 18,900 18,900 แสดง - 0
9 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67 18,900 18,900 แสดง - 0
10 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 67 18,900 18,900 แสดง - 0
11 พ.ค. 67 - 15 พ.ค. 67 18,900 18,900 แสดง - 0
12 พ.ค. 67 - 16 พ.ค. 67 18,900 18,900 แสดง - 0
13 พ.ค. 67 - 17 พ.ค. 67 18,900 18,900 แสดง - 0
14 พ.ค. 67 - 18 พ.ค. 67 18,900 18,900 แสดง - 0
15 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67 18,900 18,900 แสดง - 0
16 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67 18,900 18,900 แสดง - 0
17 พ.ค. 67 - 21 พ.ค. 67 18,900 18,900 แสดง - 0
18 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67 18,900 18,900 แสดง - 0
19 พ.ค. 67 - 23 พ.ค. 67 17,900 17,900 แสดง - 0
20 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67 17,900 17,900 แสดง - 0
21 พ.ค. 67 - 25 พ.ค. 67 17,900 17,900 แสดง - 0
22 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67 17,900 17,900 แสดง - 0
23 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67 17,900 17,900 แสดง - 0
24 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67 17,900 17,900 แสดง - 0
25 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67 16,900 16,900 แสดง - 0
26 พ.ค. 67 - 30 พ.ค. 67 15,900 15,900 แสดง - 0
27 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67 16,900 16,900 แสดง - 0
28 พ.ค. 67 - 1 มิ.ย. 67 17,900 17,900 แสดง - 0
29 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67 18,900 18,900 แสดง - 0
30 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67 18,900 18,900 แสดง - 0
31 พ.ค. 67 - 4 มิ.ย. 67 18,900 18,900 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เกาหลี KOREA BLOOMING BLESS 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลี KOREA BLOOMING BLESS 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 15,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน