จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ฮ่องกง PRO HONGKONG MACAU 3D2N

รหัสทัวร์ : CONC231413
ทัวร์ฮ่องกง PRO HONGKONG MACAU 3D2N

เดินทางช่วง
21 ต.ค. 66 - 30 พ.ย. 66 ( 11 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
21 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 12,999 12,999 แสดง - 0
Sold Out
23 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66 11,999 11,999 แสดง - 0
Sold Out
31 ต.ค. 66 - 2 พ.ย. 66 10,999 10,999 แสดง - 0
Sold Out
2 พ.ย. 66 - 4 พ.ย. 66 11,999 11,999 แสดง - 0
Sold Out
7 พ.ย. 66 - 9 พ.ย. 66 10,999 10,999 แสดง - 0
Sold Out
9 พ.ย. 66 - 11 พ.ย. 66 11,999 11,999 แสดง - 0
Sold Out
14 พ.ย. 66 - 16 พ.ย. 66 10,999 10,999 แสดง - 0
Sold Out
16 พ.ย. 66 - 18 พ.ย. 66 11,999 11,999 แสดง - 0
Sold Out
21 พ.ย. 66 - 23 พ.ย. 66 10,999 10,999 แสดง - 0
Sold Out
23 พ.ย. 66 - 25 พ.ย. 66 11,999 11,999 แสดง - 0
Sold Out
28 พ.ย. 66 - 30 พ.ย. 66 10,999 10,999 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ฮ่องกง PRO HONGKONG MACAU 3D2N
ทัวร์ฮ่องกง PRO HONGKONG MACAU 3D2N
ราคาเริ่มต้น 10,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน