จ.- ส. 09.00-18.00 น.

มหัศจรรย์...BAIKAL ทะเลสาบน้ำแข็งที่ลึกที่สุดในโลก

รหัสทัวร์ : CONC230877
มหัศจรรย์...BAIKAL ทะเลสาบน้ำแข็งที่ลึกที่สุดในโลก

เดินทางช่วง
30 ม.ค. 68 - 25 ก.พ. 68 ( 12 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
30 ม.ค. 68 - 4 ก.พ. 68 69,999 77,999 แสดง - 20
31 ม.ค. 68 - 5 ก.พ. 68 69,999 77,999 แสดง - 20
3 ก.พ. 68 - 8 ก.พ. 68 69,999 77,999 แสดง - 20
6 ก.พ. 68 - 11 ก.พ. 68 69,999 77,999 แสดง - 20
7 ก.พ. 68 - 12 ก.พ. 68 69,999 77,999 แสดง - 20
8 ก.พ. 68 - 13 ก.พ. 68 69,999 77,999 แสดง - 20
10 ก.พ. 68 - 15 ก.พ. 68 72,999 80,999 แสดง - 20
12 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 69,999 77,999 แสดง - 20
13 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68 69,999 77,999 แสดง - 20
14 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68 69,999 77,999 แสดง - 20
19 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 72,999 80,999 แสดง - 20
20 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68 72,999 80,999 แสดง - 20

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

มหัศจรรย์...BAIKAL ทะเลสาบน้ำแข็งที่ลึกที่สุดในโลก
มหัศจรรย์...BAIKAL ทะเลสาบน้ำแข็งที่ลึกที่สุดในโลก
ราคาเริ่มต้น 69,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน