จ.- ส. 09.00-18.00 น.

มหัศจรรย์..มูข้ามแดน เมียนมา ย่างกุ้ง หงสา

รหัสทัวร์ : CONC230474
มหัศจรรย์..มูข้ามแดน เมียนมา ย่างกุ้ง หงสา

เดินทางช่วง
4 มิ.ย. 66 - 14 ต.ค. 66 ( 10 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
4 มิ.ย. 66 - 5 มิ.ย. 66 8,999 9,999 แสดง - 18
Sold Out
24 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 8,999 9,999 แสดง - 35
Sold Out
1 ส.ค. 66 - 2 ส.ค. 66 10,999 11,999 แสดง - 24
12 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66 10,999 11,999 แสดง - 24
Sold Out
13 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66 10,999 11,999 แสดง - 24
26 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66 8,999 9,999 แสดง - 24
2 ก.ย. 66 - 3 ก.ย. 66 9,999 10,999 แสดง - 24
30 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66 9,999 10,999 แสดง - 24
7 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66 9,999 10,999 แสดง - 24
13 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66 9,999 10,999 แสดง - 24

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

มหัศจรรย์..มูข้ามแดน เมียนมา ย่างกุ้ง หงสา
มหัศจรรย์..มูข้ามแดน เมียนมา ย่างกุ้ง หงสา
ราคาเริ่มต้น 8,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน