จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เวียดนามดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน (บินเย็น-กลับเย็น)

รหัสทัวร์ : CONC230093
ทัวร์เวียดนามดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน (บินเย็น-กลับเย็น)

เดินทางช่วง
3 เม.ย. 66 - 4 ต.ค. 66 ( 11 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
3 เม.ย. 66 - 6 เม.ย. 66 9,999 12,999 แสดง - 35
Sold Out
4 เม.ย. 66 - 7 เม.ย. 66 9,999 12,999 แสดง - 30
Sold Out
19 เม.ย. 66 - 22 เม.ย. 66 9,999 12,999 แสดง - 30
Sold Out
23 เม.ย. 66 - 26 เม.ย. 66 9,999 12,999 แสดง - 30
Sold Out
10 พ.ค. 66 - 13 พ.ค. 66 9,999 12,999 แสดง - 30
Sold Out
31 พ.ค. 66 - 3 มิ.ย. 66 10,999 13,999 แสดง - 30
7 มิ.ย. 66 - 10 มิ.ย. 66 10,999 13,999 แสดง - 30
12 ก.ค. 66 - 15 ก.ค. 66 10,999 13,999 แสดง - 30
20 ส.ค. 66 - 23 ส.ค. 66 10,999 13,999 แสดง - 30
27 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66 10,999 13,999 แสดง - 30
1 ต.ค. 66 - 4 ต.ค. 66 11,999 14,999 แสดง - 30

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนามดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน (บินเย็น-กลับเย็น)
ทัวร์เวียดนามดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน (บินเย็น-กลับเย็น)
ราคาเริ่มต้น 9,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน