จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เวียดนามดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน (บินเย็น-กลับเย็น)

รหัสทัวร์ : CONC230093
ทัวร์เวียดนามดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน (บินเย็น-กลับเย็น)

เดินทางช่วง
6 มิ.ย. 67 - 20 ต.ค. 67 ( 7 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
6 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67 12,999 15,999 แสดง - 30
Sold Out
22 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67 12,999 15,999 แสดง - 30
Sold Out
4 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67 12,999 15,999 แสดง - 30
15 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67 12,999 15,999 แสดง - 30
24 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67 12,999 15,999 แสดง - 30
19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 12,999 15,999 แสดง - 30
17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 12,999 15,999 แสดง - 30

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนามดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน (บินเย็น-กลับเย็น)
ทัวร์เวียดนามดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน (บินเย็น-กลับเย็น)
ราคาเริ่มต้น 12,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน