จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA FREE DAY NOV-DEC 5D3N

รหัสทัวร์ : CONC220593
ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA FREE DAY NOV-DEC 5D3N

  • ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟุจิน – ทะเลสาบคินริน - บ่อน้ำพุร้อน – ยูมิ จิโกกุ – ชิโนอิเกะ จิโกกุ ถนนมาเมะดามาชิ – ศาลเจ้าอุกิฮะอินาริ – โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – DUTY FREE – คาแนลซิตี้ฮากาตะ
เดินทางช่วง
1 พ.ย. 65 - 24 ธ.ค. 65 ( 5 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 พ.ย. 65 - 5 พ.ย. 65 25,999 31,499 แสดง - 0
Sold Out
15 พ.ย. 65 - 19 พ.ย. 65 25,999 31,499 แสดง - 0
Sold Out
22 พ.ย. 65 - 26 พ.ย. 65 26,999 32,499 แสดง - 0
Sold Out
13 ธ.ค. 65 - 17 ธ.ค. 65 25,999 31,499 แสดง - 0
Sold Out
20 ธ.ค. 65 - 24 ธ.ค. 65 25,999 31,499 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA FREE DAY NOV-DEC 5D3N
ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA FREE DAY NOV-DEC 5D3N
ราคาเริ่มต้น 25,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน