จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ญี่ปุ่น กลรักกิโมโน ฟุกุโอกะ นางาซากิ เบปปุ 5D3N

รหัสทัวร์ : CONC220359
ทัวร์ญี่ปุ่น กลรักกิโมโน ฟุกุโอกะ นางาซากิ เบปปุ 5D3N

  • ศาลเจ้าดาไซฟุ – ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ – พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู – สวนสันติภาพ – ช้อปปิ้งถนนคนเดินฮามาโนมาจิ สะพานเมงาเนะ – เกาะเดจิมะ – โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – ถนนมาเมะดามาชิ – เมืองเปปปุ
  • ชมบ่อน้ำร้อน จิโกกุ – หมู่บ้านยูฟุอิน – ศาลเจ้าอุกิฮะอินาริ – เมืองฟุคุโอกะ – คาแนลซิตี้
เดินทางช่วง
19 ก.ค. 65 - 29 ต.ค. 65 ( 16 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
19 ก.ค. 65 - 23 ก.ค. 65 23,999 29,499 แสดง - 0
26 ก.ค. 65 - 30 ก.ค. 65 23,999 29,499 แสดง - 0
2 ส.ค. 65 - 6 ส.ค. 65 24,999 30,499 แสดง - 0
9 ส.ค. 65 - 13 ส.ค. 65 25,999 31,499 แสดง - 0
16 ส.ค. 65 - 20 ส.ค. 65 24,999 30,499 แสดง - 0
23 ส.ค. 65 - 27 ส.ค. 65 24,999 30,499 แสดง - 0
30 ส.ค. 65 - 3 ก.ย. 65 24,999 30,499 แสดง - 0
6 ก.ย. 65 - 10 ก.ย. 65 24,999 30,499 แสดง - 0
13 ก.ย. 65 - 17 ก.ย. 65 24,999 30,499 แสดง - 0
20 ก.ย. 65 - 24 ก.ย. 65 24,999 30,499 แสดง - 0
20 ก.ย. 65 - 24 ก.ย. 65 24,999 30,499 แสดง - 0
27 ก.ย. 65 - 1 ต.ค. 65 24,999 30,499 แสดง - 0
4 ต.ค. 65 - 8 ต.ค. 65 25,999 31,499 แสดง - 0
11 ต.ค. 65 - 15 ต.ค. 65 26,999 32,499 แสดง - 0
18 ต.ค. 65 - 22 ต.ค. 65 25,999 31,499 แสดง - 0
25 ต.ค. 65 - 29 ต.ค. 65 25,999 31,499 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ญี่ปุ่น กลรักกิโมโน ฟุกุโอกะ นางาซากิ เบปปุ 5D3N
ทัวร์ญี่ปุ่น กลรักกิโมโน ฟุกุโอกะ นางาซากิ เบปปุ 5D3N
ราคาเริ่มต้น 23,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน