จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์...MYANMAR ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3D2N

รหัสทัวร์ : CONC220347
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์...MYANMAR ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3D2N

เดินทางช่วง
21 ต.ค. 65 - 19 มี.ค. 66 ( 21 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
21 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 13,999 15,999 แสดง - 24
11 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65 11,999 13,999 แสดง - 24
18 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65 12,999 14,999 แสดง - 24
25 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65 13,999 15,999 แสดง - 24
2 ธ.ค. 65 - 4 ธ.ค. 65 14,999 16,999 แสดง - 24
9 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65 14,999 16,999 แสดง - 24
23 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 13,999 15,999 แสดง - 24
25 ธ.ค. 65 - 27 ธ.ค. 65 12,999 14,999 แสดง - 24
28 ธ.ค. 65 - 30 ธ.ค. 65 14,999 16,999 แสดง - 24
30 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 15,999 17,999 แสดง - 24
1 ม.ค. 66 - 3 ม.ค. 66 13,999 15,999 แสดง - 24
6 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66 12,999 14,999 แสดง - 24
13 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66 12,999 14,999 แสดง - 24
20 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66 12,999 14,999 แสดง - 24
3 ก.พ. 66 - 5 ก.พ. 66 13,999 15,999 แสดง - 24
10 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66 13,999 15,999 แสดง - 24
17 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 13,999 15,999 แสดง - 24
24 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 13,999 15,999 แสดง - 24
3 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66 14,999 16,999 แสดง - 24
10 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66 13,999 15,999 แสดง - 24
17 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66 12,999 14,999 แสดง - 24

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์...MYANMAR ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3D2N
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์...MYANMAR ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3D2N
ราคาเริ่มต้น 11,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน