จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ นั่งรถไฟความเร็วสูง

รหัสทัวร์ : CONC220260
ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ นั่งรถไฟความเร็วสูง

เดินทางช่วง
1 ก.ค. 65 - 24 ต.ค. 65 ( 14 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 ก.ค. 65 - 3 ก.ค. 65 12,999 15,999 แสดง - 36
Sold Out
8 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65 13,999 16,999 แสดง - 23
Sold Out
28 ก.ค. 65 - 30 ก.ค. 65 15,999 18,999 แสดง - 24
Sold Out
29 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 15,999 18,999 แสดง - 24
5 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65 13,999 16,999 แสดง - 24
10 ส.ค. 65 - 12 ส.ค. 65 13,999 16,999 แสดง - 24
11 ส.ค. 65 - 13 ส.ค. 65 14,999 17,999 แสดง - 24
12 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 16,999 19,999 แสดง - 24
13 ก.ย. 65 - 15 ก.ย. 65 14,999 17,999 แสดง - 24
23 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 14,999 17,999 แสดง - 24
7 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65 14,999 17,999 แสดง - 24
13 ต.ค. 65 - 15 ต.ค. 65 15,999 18,999 แสดง - 24
21 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 14,999 17,999 แสดง - 24
22 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65 16,999 19,999 แสดง - 24

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ นั่งรถไฟความเร็วสูง
ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ นั่งรถไฟความเร็วสูง
ราคาเริ่มต้น 12,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน