จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เชจู JEJU SILVER PACKAGE IN NOVEMBER 4D2N

รหัสทัวร์ : CONC200299
ทัวร์เชจู JEJU SILVER PACKAGE IN NOVEMBER 4D2N

  • ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม -วัดซันบังซา โปรแกรมเพิ่มเติม พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค สวนส้ม - คาเมเลียฮิลล์ - โชว์กายกรรม ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ร้านน้ำมันสน - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – โปรแกรมเพิ่มเติม ปั่นจักรยานเรียลไบท์ / พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร +สะพานข้ามทะเลยงยอน - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู
เดินทางช่วง
1 พ.ย. 63 - 3 ธ.ค. 63 ( 30 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 พ.ย. 63 - 4 พ.ย. 63 6,990 11,890 แสดง - 0
2 พ.ย. 63 - 5 พ.ย. 63 6,990 11,890 แสดง - 0
3 พ.ย. 63 - 6 พ.ย. 63 6,990 11,890 แสดง - 0
4 พ.ย. 63 - 7 พ.ย. 63 7,090 11,990 แสดง - 0
5 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63 7,490 12,390 แสดง - 0
6 พ.ย. 63 - 9 พ.ย. 63 7,490 12,390 แสดง - 0
7 พ.ย. 63 - 10 พ.ย. 63 7,090 11,990 แสดง - 0
8 พ.ย. 63 - 11 พ.ย. 63 6,990 11,890 แสดง - 0
9 พ.ย. 63 - 12 พ.ย. 63 6,990 11,890 แสดง - 0
10 พ.ย. 63 - 13 พ.ย. 63 6,990 11,890 แสดง - 0
11 พ.ย. 63 - 14 พ.ย. 63 7,090 11,990 แสดง - 0
12 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 7,490 12,390 แสดง - 0
13 พ.ย. 63 - 16 พ.ย. 63 7,490 12,390 แสดง - 0
14 พ.ย. 63 - 17 พ.ย. 63 7,090 11,990 แสดง - 0
15 พ.ย. 63 - 18 พ.ย. 63 6,990 11,890 แสดง - 0
16 พ.ย. 63 - 19 พ.ย. 63 6,990 11,890 แสดง - 0
17 พ.ย. 63 - 20 พ.ย. 63 6,990 11,890 แสดง - 0
18 พ.ย. 63 - 21 พ.ย. 63 7,090 11,990 แสดง - 0
19 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 7,490 12,390 แสดง - 0
20 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 63 7,490 12,390 แสดง - 0
21 พ.ย. 63 - 24 พ.ย. 63 7,090 11,990 แสดง - 0
22 พ.ย. 63 - 25 พ.ย. 63 6,990 11,890 แสดง - 0
23 พ.ย. 63 - 26 พ.ย. 63 6,990 11,890 แสดง - 0
24 พ.ย. 63 - 27 พ.ย. 63 6,990 11,890 แสดง - 0
25 พ.ย. 63 - 28 พ.ย. 63 7,090 11,990 แสดง - 0
26 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 7,490 12,390 แสดง - 0
27 พ.ย. 63 - 30 พ.ย. 63 7,490 12,390 แสดง - 0
28 พ.ย. 63 - 1 ธ.ค. 63 7,090 11,990 แสดง - 0
29 พ.ย. 63 - 2 ธ.ค. 63 6,990 11,890 แสดง - 0
30 พ.ย. 63 - 3 ธ.ค. 63 6,990 11,890 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เชจู JEJU SILVER PACKAGE IN NOVEMBER 4D2N
ทัวร์เชจู JEJU SILVER PACKAGE IN NOVEMBER 4D2N
ราคาเริ่มต้น 6,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน