จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เกาหลี KOREA FLYING SNOW 5D3N

รหัสทัวร์ : CONC200292
ทัวร์เกาหลี KOREA FLYING SNOW 5D3N

  • สวน ANYANG ART PARK | โรงถ่ายละครย้อนยุค MBC DRAMIA | ป้อมปราการฮวาซอง | FLYING SUWON สตรอว์เบอรีฟาร์ม | สวนสนุก EVERLAND
  • ทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก | ถนนช้อปปิ้งฮงแด | คาเฟ่ ONE PIECE | คาเฟ่943 KING'S CROSS HARRY POTTER | DUTY FREE | ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง | LINE FRIENDS STORE วัดโชเกซา | NSEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)
เดินทางช่วง
20 พ.ย. 63 - 4 ก.พ. 64 ( 87 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
20 พ.ย. 63 - 24 พ.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
21 พ.ย. 63 - 25 พ.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
22 พ.ย. 63 - 26 พ.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
23 พ.ย. 63 - 27 พ.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
24 พ.ย. 63 - 28 พ.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
25 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
26 พ.ย. 63 - 30 พ.ย. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
27 พ.ย. 63 - 1 ธ.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
28 พ.ย. 63 - 2 ธ.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
29 พ.ย. 63 - 3 ธ.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
29 พ.ย. 63 - 3 ธ.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
30 พ.ย. 63 - 4 ธ.ค. 63 13,999 18,899 แสดง - 0
1 ธ.ค. 63 - 5 ธ.ค. 63 14,999 19,899 แสดง - 0
2 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63 15,999 20,899 แสดง - 0
3 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63 16,999 21,899 แสดง - 0
4 ธ.ค. 63 - 8 ธ.ค. 63 16,999 21,899 แสดง - 0
5 ธ.ค. 63 - 9 ธ.ค. 63 16,999 21,899 แสดง - 0
6 ธ.ค. 63 - 10 ธ.ค. 63 16,999 21,899 แสดง - 0
7 ธ.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63 15,999 20,899 แสดง - 0
8 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63 15,999 20,899 แสดง - 0
9 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 15,999 20,899 แสดง - 0
10 ธ.ค. 63 - 14 ธ.ค. 63 15,999 20,899 แสดง - 0
11 ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63 15,999 20,899 แสดง - 0
12 ธ.ค. 63 - 16 ธ.ค. 63 15,999 20,899 แสดง - 0
13 ธ.ค. 63 - 17 ธ.ค. 63 15,999 20,899 แสดง - 0
14 ธ.ค. 63 - 18 ธ.ค. 63 15,999 20,899 แสดง - 0
15 ธ.ค. 63 - 19 ธ.ค. 63 15,999 20,899 แสดง - 0
16 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63 15,999 20,899 แสดง - 0
17 ธ.ค. 63 - 21 ธ.ค. 63 15,999 20,899 แสดง - 0
18 ธ.ค. 63 - 22 ธ.ค. 63 15,999 20,899 แสดง - 0
19 ธ.ค. 63 - 23 ธ.ค. 63 15,999 20,899 แสดง - 0
20 ธ.ค. 63 - 24 ธ.ค. 63 15,999 20,899 แสดง - 0
21 ธ.ค. 63 - 25 ธ.ค. 63 15,999 20,899 แสดง - 0
22 ธ.ค. 63 - 26 ธ.ค. 63 15,999 20,899 แสดง - 0
23 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63 16,999 21,899 แสดง - 0
24 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 17,999 22,899 แสดง - 0
25 ธ.ค. 63 - 29 ธ.ค. 63 18,999 23,899 แสดง - 0
26 ธ.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63 19,999 24,899 แสดง - 0
27 ธ.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 20,999 25,899 แสดง - 0
28 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64 21,999 26,899 แสดง - 0
29 ธ.ค. 63 - 2 ม.ค. 64 22,999 27,899 แสดง - 0
30 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 22,999 27,899 แสดง - 0
31 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 22,999 27,899 แสดง - 0
1 ม.ค. 64 - 5 ม.ค. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
1 ม.ค. 64 - 5 ม.ค. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
2 ม.ค. 64 - 6 ม.ค. 64 15,999 20,899 แสดง - 0
3 ม.ค. 64 - 7 ม.ค. 64 15,999 20,899 แสดง - 0
4 ม.ค. 64 - 8 ม.ค. 64 15,999 20,899 แสดง - 0
5 ม.ค. 64 - 9 ม.ค. 64 15,999 20,899 แสดง - 0
6 ม.ค. 64 - 10 ม.ค. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
6 ม.ค. 64 - 10 ม.ค. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
7 ม.ค. 64 - 11 ม.ค. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
7 ม.ค. 64 - 11 ม.ค. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
8 ม.ค. 64 - 12 ม.ค. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
8 ม.ค. 64 - 12 ม.ค. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
9 ม.ค. 64 - 13 ม.ค. 64 15,999 20,899 แสดง - 0
10 ม.ค. 64 - 14 ม.ค. 64 15,999 20,899 แสดง - 0
11 ม.ค. 64 - 15 ม.ค. 64 15,999 20,899 แสดง - 0
12 ม.ค. 64 - 16 ม.ค. 64 15,999 20,899 แสดง - 0
13 ม.ค. 64 - 17 ม.ค. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
13 ม.ค. 64 - 17 ม.ค. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
14 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
14 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
15 ม.ค. 64 - 19 ม.ค. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
15 ม.ค. 64 - 19 ม.ค. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
16 ม.ค. 64 - 20 ม.ค. 64 15,999 20,899 แสดง - 0
17 ม.ค. 64 - 21 ม.ค. 64 15,999 20,899 แสดง - 0
18 ม.ค. 64 - 22 ม.ค. 64 15,999 20,899 แสดง - 0
19 ม.ค. 64 - 23 ม.ค. 64 15,999 20,899 แสดง - 0
20 ม.ค. 64 - 24 ม.ค. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
20 ม.ค. 64 - 24 ม.ค. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
21 ม.ค. 64 - 25 ม.ค. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
21 ม.ค. 64 - 25 ม.ค. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
22 ม.ค. 64 - 26 ม.ค. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
22 ม.ค. 64 - 26 ม.ค. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
23 ม.ค. 64 - 27 ม.ค. 64 15,999 20,899 แสดง - 0
24 ม.ค. 64 - 28 ม.ค. 64 15,999 20,899 แสดง - 0
25 ม.ค. 64 - 29 ม.ค. 64 15,999 20,899 แสดง - 0
26 ม.ค. 64 - 30 ม.ค. 64 15,999 20,899 แสดง - 0
27 ม.ค. 64 - 31 ม.ค. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
27 ม.ค. 64 - 31 ม.ค. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
28 ม.ค. 64 - 1 ก.พ. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
28 ม.ค. 64 - 1 ก.พ. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
29 ม.ค. 64 - 2 ก.พ. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
29 ม.ค. 64 - 2 ก.พ. 64 16,999 21,899 แสดง - 0
30 ม.ค. 64 - 3 ก.พ. 64 15,999 20,899 แสดง - 0
31 ม.ค. 64 - 4 ก.พ. 64 15,999 20,899 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เกาหลี KOREA FLYING SNOW 5D3N
ทัวร์เกาหลี KOREA FLYING SNOW 5D3N
ราคาเริ่มต้น 13,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน