จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ไต้หวัน แพ็คเก็จเที่ยวไทเป 3 วัน หรือ 4 วัน

รหัสสินค้า: CONC200148
ทัวร์ไต้หวัน แพ็คเก็จเที่ยวไทเป 3 วัน หรือ 4 วัน

  • ทัวร์ไทเปเต็มวัน กำหนดวันเดินทาง:เฉพาะวันเสาร์และ อาทิตย์เท่านั้น เดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป สถานที่เที่ยวสำคัญ ทำเนียบประธานาธิบดี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนันชุน ปล่อยโคมสือเฟิน อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  • ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ร้านขนมเค้กพายสับปะรด
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
1 พ.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63 ( 2 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 4,600 10,800 แสดง - 0
1 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 4,600 10,800 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน แพ็คเก็จเที่ยวไทเป 3 วัน หรือ 4 วัน
ทัวร์ไต้หวัน แพ็คเก็จเที่ยวไทเป 3 วัน หรือ 4 วัน
ราคาเริ่มต้น 4,600
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน