จ.- ส. 09.00-18.00 น.
  • ทัวร์ไต้หวัน
  • ทัวร์ไต้หวัน เซใจไปไทเป เป่ยโถวดินแดนแห่งน้ำพุร้อน 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ไต้หวัน เซใจไปไทเป เป่ยโถวดินแดนแห่งน้ำพุร้อน 4 วัน 2 คืน

รหัสสินค้า: CONC200128
ทัวร์ไต้หวัน เซใจไปไทเป เป่ยโถวดินแดนแห่งน้ำพุร้อน  4 วัน 2 คืน

  • ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถว Beitou Hot Springs Park | ซื่อหลินกวนตี๋| ผิงซี-หมู่บ้านสือเฟิน | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต | ซีเหมินติง
เดินทางช่วง
19 ก.พ. 63 - 27 มี.ค. 63 ( 18 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
19 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 12,888 16,388 แสดง - 0
21 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 13,888 17,388 แสดง - 0
23 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
25 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
27 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 13,888 17,388 แสดง - 0
29 ก.พ. 63 - 3 เม.ย. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
2 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63 10,888 14,388 แสดง - 0
4 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 12,888 16,388 แสดง - 0
6 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 13,888 17,388 แสดง - 0
8 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
10 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
12 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 13,888 17,388 แสดง - 0
14 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
16 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 10,888 14,388 แสดง - 0
18 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 12,888 16,388 แสดง - 0
20 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 13,888 17,388 แสดง - 0
22 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0
24 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน เซใจไปไทเป เป่ยโถวดินแดนแห่งน้ำพุร้อน  4 วัน 2 คืน
ทัวร์ไต้หวัน เซใจไปไทเป เป่ยโถวดินแดนแห่งน้ำพุร้อน 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 10,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน