จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ ซากุระ ไฟไหม้ 6 5D3N

รหัสสินค้า: CONC200027
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ ซากุระ ไฟไหม้ 6 5D3N

  • ไฮไลท์!!! ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ กรุงโตเกียว ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น นมัสการขอพร ณ วัดอาซากุสะ และแวะถ่ายรูปคู่ โตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งจุใจอาเมโยโกะ ชินจูกุ และโอไดบะ อิสระครึ่งวัน มีเวลาช้อปปิ้ง ชิมขนม ถ่ายรูปชิวๆ ตามอัธยาศัย
เดินทางช่วง
16 มี.ค. 63 - 19 เม.ย. 63 ( 31 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
16 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 18,888 26,788 แสดง - 0
17 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 19,888 27,788 แสดง - 0
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 20,888 28,788 แสดง - 0
19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 21,888 29,788 แสดง - 0
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 21,888 29,788 แสดง - 0
21 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 21,888 29,788 แสดง - 0
22 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 21,888 29,788 แสดง - 0
23 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 21,888 29,788 แสดง - 0
24 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 21,888 29,788 แสดง - 0
25 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 21,888 29,788 แสดง - 0
26 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 21,888 29,788 แสดง - 0
27 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 21,888 29,788 แสดง - 0
28 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 21,888 29,788 แสดง - 0
29 มี.ค. 63 - 2 เม.ย. 63 21,888 29,788 แสดง - 0
30 มี.ค. 63 - 3 เม.ย. 63 21,888 29,788 แสดง - 0
31 มี.ค. 63 - 4 เม.ย. 63 21,888 29,788 แสดง - 0
1 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63 22,888 30,788 แสดง - 0
2 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63 22,888 30,788 แสดง - 0
3 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63 22,888 30,788 แสดง - 0
4 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63 22,888 30,788 แสดง - 0
5 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63 22,888 30,788 แสดง - 0
6 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63 22,888 30,788 แสดง - 0
7 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63 22,888 30,788 แสดง - 0
8 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 22,888 30,788 แสดง - 0
9 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 29,888 37,788 แสดง - 0
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 35,888 43,788 แสดง - 0
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 35,888 43,788 แสดง - 0
13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 25,888 33,788 แสดง - 0
14 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 25,888 33,788 แสดง - 0
15 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 25,888 33,788 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ ซากุระ ไฟไหม้ 6 5D3N
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ ซากุระ ไฟไหม้ 6 5D3N
ราคาเริ่มต้น 18,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน