จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ ซากุระ ไฟไหม้ 6 5D3N

รหัสสินค้า: CONC200027
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ ซากุระ ไฟไหม้ 6 5D3N

  • ไฮไลท์!!! ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ กรุงโตเกียว ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น นมัสการขอพร ณ วัดอาซากุสะ และแวะถ่ายรูปคู่ โตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งจุใจอาเมโยโกะ ชินจูกุ และโอไดบะ อิสระครึ่งวัน มีเวลาช้อปปิ้ง ชิมขนม ถ่ายรูปชิวๆ ตามอัธยาศัย
เดินทางช่วง
7 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 ( 9 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
7 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63 22,888 30,788 แสดง - 0
8 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 22,888 30,788 แสดง - 0
9 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 0
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 29,888 37,788 แสดง - 0
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 35,888 43,788 แสดง - 0
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 35,888 43,788 แสดง - 0
13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 25,888 33,788 แสดง - 0
14 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 25,888 33,788 แสดง - 0
15 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 25,888 33,788 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ ซากุระ ไฟไหม้ 6 5D3N
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ ซากุระ ไฟไหม้ 6 5D3N
ราคาเริ่มต้น 22,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน