จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เกาหลี CHERRY BLOSSOM ชมซากุระก่อนใคร 5วัน 3คืน

รหัสสินค้า: CONC192844
ทัวร์เกาหลี CHERRY BLOSSOM ชมซากุระก่อนใคร 5วัน 3คืน

  • อินชอน - เกาหลีใต้ – เช็คอินเกาะยอดฮิต “เกาะนามิ” แลนด์มาร์คของเกาหลีที่พลาดไม่ได้ ไฮไลท์!! พาท่านแวะถ่ายรูปที่อุโมงค์ซากุระ - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) – วัดชินฮึงซา – พักซอรัคซาน 1 คืน ชิมสตอเบอรี่สดๆ จากไร่เกาหลี – ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND ( แบบเต็มวัน ) – ช้อปปิ้งตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น
  • ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETIC OUTLET – ฮ็อกเกตนามู โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงยอดฮิต ( สยามสแควร์เกาหลี )
เดินทางช่วง
30 มี.ค. 63 - 3 พ.ค. 63 ( 31 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
30 มี.ค. 63 - 3 เม.ย. 63 15,999 20,999 แสดง - 0
31 มี.ค. 63 - 4 เม.ย. 63 16,999 21,999 แสดง - 0
1 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63 17,999 22,999 แสดง - 0
2 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63 18,999 23,999 แสดง - 0
3 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63 18,999 23,999 แสดง - 0
4 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63 17,999 22,999 แสดง - 0
5 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63 16,999 21,999 แสดง - 0
6 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63 17,999 22,999 แสดง - 0
7 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63 18,999 23,999 แสดง - 0
8 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 20,999 25,999 แสดง - 0
9 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 21,999 26,999 แสดง - 0
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 24,999 29,999 แสดง - 0
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 24,999 29,999 แสดง - 0
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 22,999 27,999 แสดง - 0
13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 20,999 25,999 แสดง - 0
14 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 18,999 23,999 แสดง - 0
15 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 17,999 22,999 แสดง - 0
16 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 17,999 22,999 แสดง - 0
17 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 17,999 22,999 แสดง - 0
18 เม.ย. 63 - 22 เม.ย. 63 16,999 21,999 แสดง - 0
19 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63 16,999 21,999 แสดง - 0
20 เม.ย. 63 - 24 เม.ย. 63 16,999 21,999 แสดง - 0
21 เม.ย. 63 - 25 เม.ย. 63 16,999 21,999 แสดง - 0
22 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 17,999 22,999 แสดง - 0
23 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 17,999 22,999 แสดง - 0
24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 17,999 22,999 แสดง - 0
25 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63 16,999 21,999 แสดง - 0
26 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63 16,999 21,999 แสดง - 0
27 เม.ย. 63 - 1 พ.ค. 63 16,999 21,999 แสดง - 0
28 เม.ย. 63 - 2 พ.ค. 63 17,999 22,999 แสดง - 0
29 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63 17,999 22,999 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เกาหลี CHERRY BLOSSOM ชมซากุระก่อนใคร 5วัน 3คืน
ทัวร์เกาหลี CHERRY BLOSSOM ชมซากุระก่อนใคร 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น 15,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน