จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์อังกฤษ I LOVE ENGLAND 6 วัน 4 คืน

รหัสสินค้า: CONC191658
ทัวร์อังกฤษ I LOVE ENGLAND  6 วัน 4 คืน

  • • ชม สโตนเฮนจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ชมวิวโดยรอบของ ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน • ชม หอนาฬิกาบิ๊กเบน • ถ่ายรูปด้านนอก วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์ • บันทึกภาพกับ ลอนดอนอาย
  • • ถ่ายรูปด้านนอก พระราชวังบัคกิ้งแฮม • ถ่ายรูปกับ จัตุรัสทราฟัลการ์ • ได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ณ ถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด, บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ • อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน ในกรุงลอนดอน
เดินทางช่วง
10 ต.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 ( 5 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
10 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 43,900 49,900 แสดง - 0
Sold Out
18 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 43,900 49,900 แสดง - 0
Sold Out
23 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 43,900 49,900 แสดง - 0
Sold Out
3 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 44,900 50,900 แสดง - 0
Sold Out
5 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 44,900 50,900 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์อังกฤษ I LOVE ENGLAND  6 วัน 4 คืน
ทัวร์อังกฤษ I LOVE ENGLAND 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 43,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน