จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ไต้หวัน SAY HI ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า: CONC191630
ทัวร์ไต้หวัน SAY HI ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

  • ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | ขอพรความรัก ณ วัดเสียไห่เฉิงหวง | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | ช้อปปิ้งซีเหมินติง | ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
29 ก.ย. 62 - 4 ก.พ. 63 ( 53 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
29 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62 11,111 15,611 แสดง - 0
Sold Out
2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
6 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
9 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
31 ต.ค. 62 - 4 พ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
1 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
3 พ.ย. 62 - 7 พ.ย. 62 12,888 17,388 แสดง - 0
Sold Out
5 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
7 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
9 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
11 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
13 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
15 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
17 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62 12,888 17,388 แสดง - 0
Sold Out
19 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
21 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
23 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
25 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
27 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
29 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
1 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
3 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 0
Sold Out
5 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 0
Sold Out
7 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 0
Sold Out
9 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
11 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
15 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
17 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
21 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
23 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 0
Sold Out
27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 21,888 26,388 แสดง - 0
Sold Out
29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 21,888 26,388 แสดง - 0
Sold Out
31 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 0
Sold Out
1 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 0
Sold Out
3 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
5 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63 12,888 17,388 แสดง - 0
Sold Out
7 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
9 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
11 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
13 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
17 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
19 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63 12,888 17,388 แสดง - 0
Sold Out
21 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 0
Sold Out
23 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 16,888 21,388 แสดง - 0
Sold Out
25 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 16,888 21,388 แสดง - 0
Sold Out
27 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 16,888 21,388 แสดง - 0
Sold Out
29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน SAY HI ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน SAY HI ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 11,111
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน