จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ไต้หวัน SAY HI ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า: CONC191630
ทัวร์ไต้หวัน SAY HI ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

  • ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | ขอพรความรัก ณ วัดเสียไห่เฉิงหวง | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | ช้อปปิ้งซีเหมินติง | ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
17 ธ.ค. 62 - 4 ก.พ. 63 ( 24 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
17 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 0
19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 0
21 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 0
23 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 0
25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 0
27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 21,888 26,388 แสดง - 0
29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 21,888 26,388 แสดง - 0
31 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 0
1 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 0
3 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 0
5 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63 12,888 17,388 แสดง - 0
7 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 0
9 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 0
11 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 0
13 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63 13,888 18,388 แสดง - 0
15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 0
17 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 0
19 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63 12,888 17,388 แสดง - 0
21 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 0
23 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 16,888 21,388 แสดง - 0
25 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 16,888 21,388 แสดง - 0
27 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 16,888 21,388 แสดง - 0
29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 14,888 19,388 แสดง - 0
31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63 14,888 19,388 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน SAY HI ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน SAY HI ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน