จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เชจู HOT PRO JEJU IN SEP-NOV 4D2N

รหัสสินค้า: CONC191576
ทัวร์เชจู HOT PRO JEJU IN SEP-NOV 4D2N

  • พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่ - วัดซันบังซา - โปรแกรมเพิ่มเติม ฮัลโหลคิตตี้ / โชว์กายกรรม หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - โปรแกรมเพิ่มเติม : Rail Bike / Aqua Planet
  • ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์โสม - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู
เดินทางช่วง
21 ก.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 ( 66 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
21 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 6,000 10,900 แสดง - 0
Sold Out
22 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 5,900 10,800 แสดง - 0
Sold Out
23 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 5,900 10,800 แสดง - 0
Sold Out
24 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62 5,900 10,800 แสดง - 0
Sold Out
25 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 8,000 12,900 แสดง - 0
Sold Out
27 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 6,300 11,200 แสดง - 0
Sold Out
28 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 8,000 12,900 แสดง - 0
Sold Out
30 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62 8,000 12,900 แสดง - 0
Sold Out
1 ต.ค. 62 - 4 ต.ค. 62 6,900 11,800 แสดง - 0
Sold Out
2 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62 7,000 11,900 แสดง - 0
Sold Out
3 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 7,300 12,200 แสดง - 0
Sold Out
4 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 7,300 12,200 แสดง - 0
Sold Out
5 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 7,000 11,900 แสดง - 0
Sold Out
6 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 7,000 11,900 แสดง - 0
Sold Out
7 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 7,000 11,900 แสดง - 0
Sold Out
8 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62 7,000 11,900 แสดง - 0
Sold Out
9 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62 7,300 12,200 แสดง - 0
Sold Out
13 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 7,300 12,200 แสดง - 0
Sold Out
14 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 7,300 12,200 แสดง - 0
Sold Out
15 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 7,300 12,200 แสดง - 0
Sold Out
16 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 11,000 15,900 แสดง - 0
Sold Out
17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 7,700 12,600 แสดง - 0
Sold Out
18 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 7,700 12,600 แสดง - 0
Sold Out
19 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 7,500 12,400 แสดง - 0
Sold Out
20 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 9,500 14,400 แสดง - 0
Sold Out
21 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 7,500 12,400 แสดง - 0
Sold Out
22 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 8,500 13,400 แสดง - 0
Sold Out
23 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 7,500 12,400 แสดง - 0
Sold Out
24 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 7,700 12,600 แสดง - 0
Sold Out
25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 7,700 12,600 แสดง - 0
Sold Out
26 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 7,500 12,400 แสดง - 0
Sold Out
27 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 7,300 12,200 แสดง - 0
Sold Out
28 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62 7,300 12,200 แสดง - 0
Sold Out
29 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62 7,300 12,200 แสดง - 0
Sold Out
30 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62 7,500 12,400 แสดง - 0
Sold Out
1 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 7,300 12,200 แสดง - 0
Sold Out
2 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 7,300 12,200 แสดง - 0
Sold Out
3 พ.ย. 62 - 6 พ.ย. 62 6,900 11,800 แสดง - 0
Sold Out
4 พ.ย. 62 - 7 พ.ย. 62 6,900 11,800 แสดง - 0
Sold Out
5 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62 6,900 11,800 แสดง - 0
Sold Out
6 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 7,000 11,900 แสดง - 0
Sold Out
7 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 7,300 12,200 แสดง - 0
Sold Out
8 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 7,300 12,200 แสดง - 0
Sold Out
9 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 7,000 11,900 แสดง - 0
Sold Out
10 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62 6,900 11,800 แสดง - 0
Sold Out
11 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62 6,900 11,800 แสดง - 0
Sold Out
12 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62 6,900 11,800 แสดง - 0
Sold Out
13 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 7,000 11,900 แสดง - 0
Sold Out
14 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 7,300 12,200 แสดง - 0
Sold Out
14 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 7,300 12,200 แสดง - 0
Sold Out
15 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 7,300 12,200 แสดง - 0
Sold Out
16 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 7,000 11,900 แสดง - 0
Sold Out
17 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62 6,900 11,800 แสดง - 0
Sold Out
18 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62 6,900 11,800 แสดง - 0
Sold Out
19 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62 6,900 11,800 แสดง - 0
Sold Out
20 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 7,000 11,900 แสดง - 0
Sold Out
21 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 7,300 12,200 แสดง - 0
Sold Out
22 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 7,300 12,200 แสดง - 0
Sold Out
23 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 6,900 11,800 แสดง - 0
Sold Out
24 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 6,900 11,800 แสดง - 0
Sold Out
25 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 6,900 11,800 แสดง - 0
Sold Out
26 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 6,900 11,800 แสดง - 0
Sold Out
27 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 7,000 11,900 แสดง - 0
Sold Out
28 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 7,300 12,200 แสดง - 0
Sold Out
29 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 7,300 12,200 แสดง - 0
Sold Out
30 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 7,000 11,900 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เชจู HOT PRO JEJU IN SEP-NOV 4D2N
ทัวร์เชจู HOT PRO JEJU IN SEP-NOV 4D2N
ราคาเริ่มต้น 5,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน