จ.- ส. 09.00-18.00 น.
  • ทัวร์พม่า
  • ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา [เลสโก นะโมเมียนมาร์] 3D2N - พักอินทร์แขวน 1 คืน 3D2N

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา [เลสโก นะโมเมียนมาร์] 3D2N - พักอินทร์แขวน 1 คืน 3D2N

รหัสสินค้า: CONC191298
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา [เลสโก นะโมเมียนมาร์] 3D2N - พักอินทร์แขวน 1 คืน 3D2N

  • สักการะ 3 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า เสริมบารมีกับพิธีมงคลเทินพระธาตุ พักอินทร์แขวน 1 คืน ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง สักการะพระหินอ่อน บริกาารอาหารครบทุกมื้อ พิเศษ เมนูกุ้งแม่น้ำเผา เป็ดปักกิ่ง และสลัดกุ้งมังกร
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
29 ส.ค. 62 - 1 ต.ค. 62 ( 16 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
29 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 7,999 10,499 แสดง - 25
30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 7,999 10,499 แสดง - 25
31 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 7,999 10,499 แสดง - 25
5 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 30
6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 30
7 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 30
8 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 20
12 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 30
13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 30
14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 30
19 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 30
20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 30
21 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 30
26 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 20
28 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 20
29 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 20

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา [เลสโก นะโมเมียนมาร์] 3D2N - พักอินทร์แขวน 1 คืน 3D2N
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา [เลสโก นะโมเมียนมาร์] 3D2N - พักอินทร์แขวน 1 คืน 3D2N
ราคาเริ่มต้น 7,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน