จ.- ส. 09.00-18.00 น.
  • ทัวร์ไต้หวัน
  • ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

รหัสสินค้า: CONC191252
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

  • ∞ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ∞ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ∞ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น ∞ อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ
  • ∞ ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช้อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ ∞ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ∞ ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ∞ ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน ∞ ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตีฟรี
  • เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+สลัดบาร์ , Steamer Feast,เสี่ยวหลงเปา พักโรงแรม:ไทจง 1คืน ไทเป 2คืน
เดินทางช่วง
20 ก.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 ( 23 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
20 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
21 ก.ค. 62 - 25 ก.ย. 62 12,888 17,388 แสดง - 0
Sold Out
24 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
27 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
28 ก.ค. 62 - 2 ต.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 0
Sold Out
31 ก.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
1 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 0
Sold Out
3 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 0
Sold Out
4 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 0
Sold Out
7 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 0
Sold Out
10 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 0
Sold Out
11 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
14 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
15 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
17 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
18 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 0
Sold Out
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
22 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
24 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 0
Sold Out
28 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น 12,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน