จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ตุรกี [เลสโก เจ้าชายองุ่นหวาน] 9D6N

รหัสสินค้า: CONC190943
 ทัวร์ตุรกี [เลสโก เจ้าชายองุ่นหวาน] 9D6N

  • ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี - เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก เมืองอังการ่า - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ – ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
  • เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ – สวนองุ่น – เมืองปามุคคาเล่ เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองอิชเมียร์
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
25 ส.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 ( 12 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
25 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 27,999 36,999 แสดง - 15
31 ส.ค. 62 - 8 ก.ย. 62 28,999 37,999 แสดง - 22
6 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 29,999 38,999 แสดง - 25
7 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 29,999 38,999 แสดง - 25
8 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 29,999 38,999 แสดง - 25
13 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 29,999 38,999 แสดง - 25
14 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 30,999 39,999 แสดง - 25
15 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 32,999 41,999 แสดง - 25
21 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 32,999 41,999 แสดง - 31
27 ก.ย. 62 - 5 ต.ค. 62 32,999 41,999 แสดง - 31
28 ก.ย. 62 - 6 ต.ค. 62 32,999 41,999 แสดง - 31
29 ก.ย. 62 - 7 ต.ค. 62 32,999 41,999 แสดง - 31

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

 ทัวร์ตุรกี [เลสโก เจ้าชายองุ่นหวาน] 9D6N
ทัวร์ตุรกี [เลสโก เจ้าชายองุ่นหวาน] 9D6N
ราคาเริ่มต้น 27,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน