จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI

รหัสสินค้า: CONC190910
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI

  • ● ไถจง ● บ้านสายรุ้ง ● หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● ร้านใบชา ● ไถจง ไถจง ● ไทเป ●ร้านขนมพายสับปะรด ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● ถนนคนเดินซีเหมินติง
  • ไทเป ● อุทยานเย๋หลิ่ว ●หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ●ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี ศูนย์เครื่องสำอาง ● ตลาดปลา
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
12 เม.ย. 63 - 27 ก.ค. 63 ( 4 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 16,900 20,900 แสดง - 25
Sold Out
22 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63 13,900 17,900 แสดง - 25
Sold Out
9 ก.ค. 63 - 13 ก.ค. 63 13,900 17,900 แสดง - 25
23 ก.ค. 63 - 27 ก.ค. 63 13,900 17,900 แสดง - 25

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI
ราคาเริ่มต้น 13,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน