จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI

รหัสสินค้า: CONC190910
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI

  • ● ไถจง ● บ้านสายรุ้ง ● หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● ร้านใบชา ● ไถจง ไถจง ● ไทเป ●ร้านขนมพายสับปะรด ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● ถนนคนเดินซีเหมินติง
  • ไทเป ● อุทยานเย๋หลิ่ว ●หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ●ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี ศูนย์เครื่องสำอาง ● ตลาดปลา
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
30 ส.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 ( 39 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 13,999 17,999 แสดง - 25
Sold Out
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 12,999 16,999 แสดง - 25
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 12,999 16,999 แสดง - 25
Sold Out
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 13,900 17,900 แสดง - 25
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 12,999 16,999 แสดง - 25
22 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 12,900 16,900 แสดง - 25
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 12,999 16,999 แสดง - 25
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 12,999 16,999 แสดง - 25
29 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62 12,999 16,999 แสดง - 25
4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 13,900 17,900 แสดง - 25
Sold Out
6 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 13,900 17,900 แสดง - 25
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
Sold Out
18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 28
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 13,900 17,900 แสดง - 25
Sold Out
20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 13,900 17,900 แสดง - 25
Sold Out
25 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 13,900 17,900 แสดง - 25
1 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
2 พ.ย. 62 - 6 พ.ย. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
3 พ.ย. 62 - 7 พ.ย. 62 15,900 19,900 แสดง - 25
8 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
9 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62 15,900 19,900 แสดง - 25
10 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62 15,900 19,900 แสดง - 25
15 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
16 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
17 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
22 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 15,900 19,900 แสดง - 25
Sold Out
23 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 15,900 19,900 แสดง - 25
24 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
29 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
Sold Out
30 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
6 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 16,900 20,900 แสดง - 25
Sold Out
7 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 16,900 20,900 แสดง - 25
8 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 16,900 20,900 แสดง - 25
13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
14 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
15 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
21 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
22 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI
ราคาเริ่มต้น 12,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน