จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI

รหัสสินค้า: CONC190910
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI

  • ● ไถจง ● บ้านสายรุ้ง ● หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● ร้านใบชา ● ไถจง ไถจง ● ไทเป ●ร้านขนมพายสับปะรด ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● ถนนคนเดินซีเหมินติง
  • ไทเป ● อุทยานเย๋หลิ่ว ●หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ●ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี ศูนย์เครื่องสำอาง ● ตลาดปลา
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
13 ธ.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63 ( 30 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
Sold Out
14 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
Sold Out
22 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
Sold Out
10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 14,900 18,900 แสดง - 26
Sold Out
24 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 14,900 18,900 แสดง - 25
Sold Out
31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63 13,900 17,900 แสดง - 25
7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 15,900 19,900 แสดง - 25
8 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 15,900 19,900 แสดง - 25
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 14,900 18,900 แสดง - 25
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 14,900 18,900 แสดง - 25
Sold Out
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 16,900 20,900 แสดง - 25
6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 13,900 17,900 แสดง - 25
13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 13,900 17,900 แสดง - 25
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 13,900 17,900 แสดง - 25
Sold Out
27 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 13,900 17,900 แสดง - 25
3 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63 16,900 20,900 แสดง - 25
4 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63 16,900 20,900 แสดง - 25
5 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63 14,900 18,900 แสดง - 25
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 16,900 20,900 แสดง - 25
13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 16,900 20,900 แสดง - 25
14 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 16,900 20,900 แสดง - 25
17 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 14,900 18,900 แสดง - 25
24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 15,900 19,900 แสดง - 25
1 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63 16,900 20,900 แสดง - 25
15 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63 14,900 18,900 แสดง - 25
22 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63 14,900 18,900 แสดง - 25
29 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63 14,900 18,900 แสดง - 25
12 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63 15,900 19,900 แสดง - 25
19 มิ.ย. 63 - 23 มิ.ย. 63 14,900 18,900 แสดง - 25
26 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 14,900 18,900 แสดง - 25

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI
ราคาเริ่มต้น 13,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน