จ.- ส. 09.00-18.00 น.
  • ทัวร์ญี่ปุ่น
  • ทัวร์ญี่ปุ่น เปปปุ ซากะ ฟุกุโอกะ เลสโก สาวน้อยร้อยชั่ง 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น เปปปุ ซากะ ฟุกุโอกะ เลสโก สาวน้อยร้อยชั่ง 5D3N

รหัสสินค้า: CONC190819
ทัวร์ญี่ปุ่น เปปปุ ซากะ ฟุกุโอกะ เลสโก สาวน้อยร้อยชั่ง 5D3N

  • ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ - ยูเมะ ทาวน์ - แช่ออนเซ็น วัดนาริตะซังคุรุเมะ - ซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ– ช้อปปิ้งโทซุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต – ฟุคุโอกะ
  • อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเดินทาง) -ฟุกุโอกะ
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
28 ส.ค. 62 - 1 ต.ค. 62 ( 9 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 13,999 21,999 แสดง - 35
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 15,999 23,999 แสดง - 35
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 15,999 23,999 แสดง - 35
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 15,999 23,999 แสดง - 35
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 15,999 23,999 แสดง - 35
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 15,999 23,999 แสดง - 35
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 19,999 27,999 แสดง - 35

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ญี่ปุ่น เปปปุ ซากะ ฟุกุโอกะ เลสโก สาวน้อยร้อยชั่ง 5D3N
ทัวร์ญี่ปุ่น เปปปุ ซากะ ฟุกุโอกะ เลสโก สาวน้อยร้อยชั่ง 5D3N
ราคาเริ่มต้น 13,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน