จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เชจู ROMANTIC JEJU IN MARCH 4D2N

รหัสสินค้า: CONC190808
ทัวร์เชจู ROMANTIC JEJU IN MARCH 4D2N

  • ฮัลโหล คิตตี้ เจจู - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - น้ำตกซอนจียอน - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา - ร้านน้ำมันสน - ชมทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ชายหาดกวางชิกิ - ยอดเขาซองซานอิลซุลบง - พิพิธภัณฑ์
  • สัตว์น้ำ - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู
เดินทางช่วง
1 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 ( 28 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 มี.ค. 63 - 4 มี.ค. 63 8,700 13,600 แสดง - 0
2 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63 8,700 13,600 แสดง - 0
3 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63 8,700 13,600 แสดง - 0
4 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 8,700 13,600 แสดง - 0
5 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 9,000 13,900 แสดง - 0
6 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 9,000 13,900 แสดง - 0
7 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 8,700 13,600 แสดง - 0
8 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 8,400 13,300 แสดง - 0
9 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 8,400 13,300 แสดง - 0
9 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 8,400 13,300 แสดง - 0
10 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 8,400 13,300 แสดง - 0
11 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 8,700 13,600 แสดง - 0
12 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 9,000 13,900 แสดง - 0
13 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 9,000 13,900 แสดง - 0
14 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 8,700 13,600 แสดง - 0
15 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 8,400 13,300 แสดง - 0
16 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 8,400 13,300 แสดง - 0
17 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 8,400 13,300 แสดง - 0
18 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 8,700 13,600 แสดง - 0
19 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 9,000 13,900 แสดง - 0
20 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 9,000 13,900 แสดง - 0
21 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 8,700 13,600 แสดง - 0
22 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 9,000 13,900 แสดง - 0
23 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 9,000 13,900 แสดง - 0
24 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 9,300 14,200 แสดง - 0
25 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 9,600 14,500 แสดง - 0
26 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 9,600 14,500 แสดง - 0
27 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 9,900 14,800 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เชจู ROMANTIC JEJU IN MARCH 4D2N
ทัวร์เชจู ROMANTIC JEJU IN MARCH 4D2N
ราคาเริ่มต้น 8,400
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน