จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เชจู ROMANTIC JEJU IN JANUARY 4D2N

รหัสสินค้า: CONC190806
ทัวร์เชจู ROMANTIC JEJU IN JANUARY 4D2N

  • อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - สวนส้มไร้เมล็ด - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา – ร้านน้ำมันสน - ชมดอกทงแบค หรือ ดอกคามิลเลีย - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ชายหาดกวางชิกิ
  • ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ -ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู
เดินทางช่วง
22 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 ( 10 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
22 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63 10,200 15,100 แสดง - 0
23 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 10,500 15,400 แสดง - 0
24 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 10,500 15,400 แสดง - 0
25 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 10,200 15,100 แสดง - 0
26 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 9,900 14,800 แสดง - 0
27 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63 9,900 14,800 แสดง - 0
28 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 9,900 14,800 แสดง - 0
29 ม.ค. 63 - 1 ก.พ. 63 10,200 15,100 แสดง - 0
30 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 10,500 15,400 แสดง - 0
31 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 10,200 15,100 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เชจู ROMANTIC JEJU IN JANUARY 4D2N
ทัวร์เชจู ROMANTIC JEJU IN JANUARY 4D2N
ราคาเริ่มต้น 9,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน