จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เชจู ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER 4D2N

รหัสสินค้า: CONC190804
ทัวร์เชจู ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER 4D2N

  • ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - สวนส้มไร้เมล็ด- ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา - ร้านน้ำมันสน - ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่ - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ซอพจิโกจิ
  • ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดวอลจองรี – ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู
เดินทางช่วง
1 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 ( 30 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 9,200 14,100 แสดง - 0
2 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 8,900 13,800 แสดง - 0
3 พ.ย. 62 - 6 พ.ย. 62 8,600 13,500 แสดง - 0
4 พ.ย. 62 - 7 พ.ย. 62 8,600 13,500 แสดง - 0
5 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62 8,600 13,500 แสดง - 0
6 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 8,900 13,800 แสดง - 0
7 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 9,200 14,100 แสดง - 0
8 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 9,200 14,100 แสดง - 0
9 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 8,900 13,800 แสดง - 0
10 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62 8,600 13,500 แสดง - 0
11 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62 8,600 13,500 แสดง - 0
12 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62 8,600 13,500 แสดง - 0
13 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 8,900 13,800 แสดง - 0
14 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 9,200 14,100 แสดง - 0
15 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 9,200 14,100 แสดง - 0
16 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 8,900 13,800 แสดง - 0
17 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62 8,600 13,500 แสดง - 0
18 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62 8,600 13,500 แสดง - 0
19 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62 8,600 13,500 แสดง - 0
20 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 8,900 13,800 แสดง - 0
21 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 9,200 14,100 แสดง - 0
22 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 9,200 14,100 แสดง - 0
23 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 8,900 13,800 แสดง - 0
24 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 8,600 13,500 แสดง - 0
25 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 8,600 13,500 แสดง - 0
26 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 8,600 13,500 แสดง - 0
27 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 8,900 13,800 แสดง - 0
28 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 9,200 14,100 แสดง - 0
29 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 9,200 14,100 แสดง - 0
30 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 8,900 13,800 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เชจู ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER 4D2N
ทัวร์เชจู ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER 4D2N
ราคาเริ่มต้น 8,600
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน