จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์เกาหลี SUMMER’S VACATION 5 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า: CONC190764
ทัวร์เกาหลี SUMMER’S VACATION 5 วัน 3 คืน

  • • คลายร้อนบนลานสกี ในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ หรือสวนน้ำกลางแจ้ง ที่ ONEMOUNT SNOW / WATER PARK • ตระการ และสัมผัสความรุ่งเรืองในอดีตของชนชาวฮั่น ณ พระราชวังเคียงบก และความรุ่งเรืองในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน • เดินเล่นในเมืองสีลูกกวาด LA PROVENCE • สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดโชเกซา • สนุกกับเครื่องเล่นมากมายที่ EVERLAND
  • พระราชวังเคียงบก พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน | ถนนแฟชั่นฮงอิกวอคกิ้งสตรีท | TRICK EYE MUSEUM ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง | LINE FRIENDS STORE
เดินทางช่วง
20 พ.ค. 62 - 4 ก.ย. 62 ( 99 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
20 พ.ค. 62 - 24 พ.ค. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
21 พ.ค. 62 - 25 พ.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
22 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
23 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
24 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
25 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
26 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
27 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
28 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
29 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
30 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
31 พ.ค. 62 - 4 มิ.ย. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
1 มิ.ย. 62 - 5 มิ.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
4 มิ.ย. 62 - 8 มิ.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
5 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
6 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
7 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
8 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
9 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62 11,900 16,800 แสดง - 0
10 มิ.ย. 62 - 14 มิ.ย. 62 11,900 16,800 แสดง - 0
11 มิ.ย. 62 - 15 มิ.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
12 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
13 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
14 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
15 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
16 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62 11,900 16,800 แสดง - 0
17 มิ.ย. 62 - 21 มิ.ย. 62 11,900 16,800 แสดง - 0
18 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
19 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
20 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
21 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
22 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
23 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62 11,900 16,800 แสดง - 0
24 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62 11,900 16,800 แสดง - 0
26 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
27 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
28 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
29 มิ.ย. 62 - 2 ส.ค. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
30 มิ.ย. 62 - 4 ก.ค. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
1 ก.ค. 62 - 5 ก.ค. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
2 ก.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
3 ก.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
4 ก.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
5 ก.ค. 62 - 9 ส.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
6 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
7 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
8 ก.ค. 62 - 12 ก.ค. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
9 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
10 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
11 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
14 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
15 ก.ค. 62 - 19 ก.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
16 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
17 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
18 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
19 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
20 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
21 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
22 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
23 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
24 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
27 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
28 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
29 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
30 ก.ค. 62 - 3 ส.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
31 ก.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
1 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
2 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
3 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
4 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
5 ส.ค. 62 - 9 ส.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
6 ส.ค. 62 - 10 ส.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
7 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
9 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
10 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
11 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
12 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
13 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
14 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
15 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
16 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
17 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
18 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
19 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
20 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
22 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
24 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
25 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
26 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
27 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
29 ส.ค. 62 - 3 ต.ค. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
31 ส.ค. 62 - 4 ก.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์เกาหลี SUMMER’S VACATION 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลี SUMMER’S VACATION 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 11,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน