จ.- ส. 09.00-18.00 น.
  • ทัวร์ฮ่องกง
  • ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า [เลสโก ส้มหวาน] 3D2N

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า [เลสโก ส้มหวาน] 3D2N

รหัสสินค้า: CONC190735
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า [เลสโก ส้มหวาน] 3D2N

  • ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-City gate Outlet วิคตรอเรีย พีค-รีพัลส์เบย์-วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - A Symphony of Lights
  • ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล –เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
12 ต.ค. 62 - 13 ม.ค. 63 ( 19 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
12 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 16,999 20,999 แสดง - 24
19 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 12,999 16,999 แสดง - 24
26 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 12,999 16,999 แสดง - 24
2 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 15,999 19,999 แสดง - 24
9 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 15,999 19,999 แสดง - 24
16 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 15,999 19,999 แสดง - 24
23 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 15,999 19,999 แสดง - 24
30 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 15,999 19,999 แสดง - 24
5 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 15,999 19,999 แสดง - 24
6 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 15,999 19,999 แสดง - 24
8 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 15,999 19,999 แสดง - 24
14 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 15,999 19,999 แสดง - 24
21 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 15,999 19,999 แสดง - 24
22 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 15,999 19,999 แสดง - 24
28 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 21,999 25,999 แสดง - 24
29 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 21,999 25,999 แสดง - 24
31 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 23,999 27,999 แสดง - 24
4 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63 14,999 18,999 แสดง - 24
11 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 15,999 19,999 แสดง - 24

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า [เลสโก ส้มหวาน] 3D2N
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า [เลสโก ส้มหวาน] 3D2N
ราคาเริ่มต้น 12,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน