จ.- ส. 09.00-18.00 น.
  • ทัวร์ไต้หวัน
  • ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก อาร์ตตัวพ่อ] 5D3N XW

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก อาร์ตตัวพ่อ] 5D3N XW

รหัสสินค้า: CONC190622
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก อาร์ตตัวพ่อ] 5D3N XW

  • เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – ร้านกาแฟ – เมืองไทจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านสายรุ้ง - เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
  • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – ตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
26 ส.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 ( 14 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
26 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - 31
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 12,999 17,499 แสดง - 31
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 12,999 17,499 แสดง - 31
9 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62 12,999 17,499 แสดง - 31
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 13,999 18,499 แสดง - 31
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 12,999 17,499 แสดง - 31
23 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62 12,999 17,499 แสดง - 31
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - 31
2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 14,999 19,499 แสดง - 31
3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 14,999 19,499 แสดง - 31
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 16,999 21,499 แสดง - 31
16 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 14,999 19,499 แสดง - 31
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 15,999 20,499 แสดง - 31
20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 15,999 20,499 แสดง - 31

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก อาร์ตตัวพ่อ] 5D3N XW
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก อาร์ตตัวพ่อ] 5D3N XW
ราคาเริ่มต้น 12,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน