จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน (พักเซินเจิ้น 1 คืน+จูไห่ 2 คืน)

รหัสทัวร์ : CONC190604
 ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน (พักเซินเจิ้น 1 คืน+จูไห่ 2 คืน)

  เดินทางช่วง
  18 พ.ค. 62 - 3 ม.ค. 64 ( 44 ช่วงวันเดินทาง )

  จองเวลาเดินทาง

  วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
  18 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 24
  Sold Out
  6 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 24
  Sold Out
  20 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 24
  Sold Out
  11 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 24
  Sold Out
  13 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 15
  Sold Out
  25 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 15
  Sold Out
  27 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 15
  Sold Out
  10 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 15
  Sold Out
  22 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 24
  Sold Out
  5 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 24
  Sold Out
  19 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 24
  Sold Out
  12 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 14,999 19,499 แสดง - 24
  Sold Out
  19 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 14,999 19,499 แสดง - 24
  Sold Out
  7 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 24
  Sold Out
  21 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 15
  Sold Out
  5 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 24
  Sold Out
  28 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 19,999 25,499 แสดง - 19
  Sold Out
  16 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
  Sold Out
  8 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
  Sold Out
  22 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 19,999 25,499 แสดง - 20
  Sold Out
  7 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
  Sold Out
  4 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63 13,999 17,499 แสดง - 20
  Sold Out
  11 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 18,999 24,499 แสดง - 20
  Sold Out
  25 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 13,999 17,499 แสดง - 20
  Sold Out
  7 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
  Sold Out
  21 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
  Sold Out
  11 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
  Sold Out
  25 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
  Sold Out
  9 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
  Sold Out
  23 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
  Sold Out
  25 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63 13,999 17,499 แสดง - 20
  Sold Out
  6 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
  Sold Out
  8 ส.ค. 63 - 11 ส.ค. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
  Sold Out
  20 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
  Sold Out
  10 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
  Sold Out
  24 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
  Sold Out
  17 ต.ค. 63 - 20 ต.ค. 63 13,999 17,499 แสดง - 20
  Sold Out
  22 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 13,999 17,499 แสดง - 20
  Sold Out
  12 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
  Sold Out
  26 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
  Sold Out
  3 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63 13,999 17,499 แสดง - 20
  Sold Out
  5 ธ.ค. 63 - 8 ธ.ค. 63 13,999 17,499 แสดง - 20
  Sold Out
  17 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63 13,999 17,499 แสดง - 20
  Sold Out
  31 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 18,999 22,499 แสดง - 20
  Sold Out

  แผนการเดินทางท่องเที่ยว

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

   ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน (พักเซินเจิ้น 1 คืน+จูไห่ 2 คืน)
  ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน (พักเซินเจิ้น 1 คืน+จูไห่ 2 คืน)
  ราคาเริ่มต้น 12,999
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน