จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน (พักเซินเจิ้น 1 คืน+จูไห่ 2 คืน)

รหัสทัวร์ : CONC190604
 ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน (พักเซินเจิ้น 1 คืน+จูไห่ 2 คืน)

เดินทางช่วง
18 พ.ค. 62 - 3 ม.ค. 64 ( 44 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
18 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 24
Sold Out
6 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 24
Sold Out
20 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 24
Sold Out
11 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 24
Sold Out
13 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 15
Sold Out
25 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 15
Sold Out
27 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 15
Sold Out
10 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 15
Sold Out
22 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 24
Sold Out
5 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 24
Sold Out
19 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 24
Sold Out
12 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 14,999 19,499 แสดง - 24
Sold Out
19 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 14,999 19,499 แสดง - 24
Sold Out
7 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 24
Sold Out
21 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 15
Sold Out
5 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 24
Sold Out
28 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 19,999 25,499 แสดง - 19
Sold Out
16 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
Sold Out
8 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
Sold Out
22 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 19,999 25,499 แสดง - 20
Sold Out
7 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
Sold Out
4 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63 13,999 17,499 แสดง - 20
Sold Out
11 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 18,999 24,499 แสดง - 20
Sold Out
25 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 13,999 17,499 แสดง - 20
Sold Out
7 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
Sold Out
21 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
Sold Out
11 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
Sold Out
25 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
Sold Out
9 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
Sold Out
23 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
Sold Out
25 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63 13,999 17,499 แสดง - 20
Sold Out
6 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
Sold Out
8 ส.ค. 63 - 11 ส.ค. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
Sold Out
20 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
Sold Out
10 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
Sold Out
24 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
Sold Out
17 ต.ค. 63 - 20 ต.ค. 63 13,999 17,499 แสดง - 20
Sold Out
22 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 13,999 17,499 แสดง - 20
Sold Out
12 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
Sold Out
26 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
Sold Out
3 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63 13,999 17,499 แสดง - 20
Sold Out
5 ธ.ค. 63 - 8 ธ.ค. 63 13,999 17,499 แสดง - 20
Sold Out
17 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63 13,999 17,499 แสดง - 20
Sold Out
31 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 18,999 22,499 แสดง - 20
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

 ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน (พักเซินเจิ้น 1 คืน+จูไห่ 2 คืน)
ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน (พักเซินเจิ้น 1 คืน+จูไห่ 2 คืน)
ราคาเริ่มต้น 12,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน