จ.- ส. 09.00-18.00 น.
  • ทัวร์พม่า
  • ทัวร์พม่า พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน PG

ทัวร์พม่า พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน PG

รหัสสินค้า: CONC190488
ทัวร์พม่า พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน PG

  • มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์-อังวะ-นังรถม้าชมเมือง-สกายน์ฮิลล์
  • พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกโสดอ-มิงก ุ น-ระฆังมิงก ุ น-เจดีย์มิงก ุ น-ทัชมาฮาล
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
27 ก.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 ( 15 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
27 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 12,900 14,900 แสดง - 16
30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 10,900 12,900 แสดง - 24
6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 11,900 13,900 แสดง - 24
20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 11,900 13,900 แสดง - 24
4 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 11,900 13,900 แสดง - 24
1 พ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62 11,900 13,900 แสดง - 24
22 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 12,900 14,900 แสดง - 24
29 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 12,900 14,900 แสดง - 24
6 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 13,900 15,900 แสดง - 24
8 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 14,900 16,900 แสดง - 24
13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 13,900 15,900 แสดง - 24
20 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 12,900 14,900 แสดง - 24
28 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 16,900 18,900 แสดง - 24
30 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 17,900 19,900 แสดง - 24
31 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 17,900 19,900 แสดง - 24

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์พม่า พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน PG
ทัวร์พม่า พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน PG
ราคาเริ่มต้น 10,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน