จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TIGER โปรโมชั่น 4D 3N

รหัสสินค้า: CONC190208
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TIGER โปรโมชั่น 4D 3N

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
  • ร้านขนมพายสับปะรด-Cosmetic shop-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ตึกไทเป101
  • เมนูอาหารจีนซีฟู้ด เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
29 ส.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 ( 6 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
29 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 12,999 15,499 แสดง - 32
5 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 12,999 15,499 แสดง - 32
12 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 12,999 15,499 แสดง - 32
19 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 12,999 15,499 แสดง - 32
26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 12,999 15,499 แสดง - 32
3 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 13,999 16,499 แสดง - 32

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TIGER โปรโมชั่น 4D 3N
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TIGER โปรโมชั่น 4D 3N
ราคาเริ่มต้น 12,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน