จ.- ส. 09.00-18.00 น.

ทัวร์ญี่ปุ่น Winter Snow โตเกียว ฟูจิ สกี 5D 3N

รหัสสินค้า: CONC191265
ทัวร์ญี่ปุ่น Winter Snow โตเกียว ฟูจิ สกี 5D 3N

  • โตเกียวเมืองหลวง มหานครที่ผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรม ศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำและเทคโนโลยีทันสมัย  สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น สัมผัสประสบการณ์พิเศษ!! ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวทดสอบความแรงสั่นสะเทือนของระดับความไหวต่างๆ  สนุกสนานลานสกี Fujiten Snow Resort ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เล็ท พาร์ค คิซาราสึ
  •  ชมงานประดับไฟฤดูหนาวที่ยิ่งใหญ่ 1ใน3ของภูมิภาคคันโต ที่จ.ชิบะ ณ หมู่บ้านเยอรมัน  วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ห้างอิออนมอลล์ ร้านดองกี้ วัดนาริตะ มิตซุยเอ้าท์เลท  อิสระฟรีเดย์ 1 วัน เที่ยว ช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อบัตรเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์/ดิสนีย์ซีย์ (ราคาบัตร 2,700บาท)
เดินทางช่วง
30 พ.ย. 62 - 19 มี.ค. 63 ( 107 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
30 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62 24,888 33,388 แสดง - 0
1 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62 23,888 32,388 แสดง - 0
2 ธ.ค. 62 - 6 ธ.ค. 62 23,888 32,388 แสดง - 0
3 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 25,888 34,388 แสดง - 0
4 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 25,888 34,388 แสดง - 0
5 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 25,888 34,388 แสดง - 0
6 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 25,888 34,388 แสดง - 0
7 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 25,888 34,388 แสดง - 0
8 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 23,888 32,388 แสดง - 0
9 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 23,888 32,388 แสดง - 0
10 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 24,888 33,388 แสดง - 0
11 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 24,888 33,388 แสดง - 0
12 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 24,888 33,388 แสดง - 0
13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 24,888 33,388 แสดง - 0
14 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 24,888 33,388 แสดง - 0
15 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 23,888 32,388 แสดง - 0
16 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62 23,888 32,388 แสดง - 0
17 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 24,888 33,388 แสดง - 0
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 24,888 33,388 แสดง - 0
19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 24,888 33,388 แสดง - 0
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 24,888 33,388 แสดง - 0
21 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 24,888 33,388 แสดง - 0
22 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 26,888 35,388 แสดง - 0
23 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62 26,888 35,388 แสดง - 0
24 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 26,888 35,388 แสดง - 0
25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 26,888 35,388 แสดง - 0
26 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 29,888 38,388 แสดง - 0
27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 29,888 38,388 แสดง - 0
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 35,888 44,388 แสดง - 0
29 ธ.ค. 62 - 2 ก.พ. 63 35,888 44,388 แสดง - 0
30 ธ.ค. 62 - 3 ก.พ. 63 35,888 44,388 แสดง - 0
31 ธ.ค. 62 - 4 ก.พ. 63 29,888 38,388 แสดง - 0
1 ม.ค. 63 - 5 ก.พ. 63 27,888 36,388 แสดง - 0
2 ม.ค. 63 - 6 ก.พ. 63 27,888 36,388 แสดง - 0
3 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63 25,888 34,388 แสดง - 0
3 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63 25,888 34,388 แสดง - 0
4 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 24,888 33,388 แสดง - 0
5 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63 23,888 32,388 แสดง - 0
6 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63 22,888 31,388 แสดง - 0
7 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 22,888 31,388 แสดง - 0
8 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 23,888 32,388 แสดง - 0
9 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 23,888 32,388 แสดง - 0
10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 23,888 32,388 แสดง - 0
11 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63 23,888 32,388 แสดง - 0
12 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63 22,888 31,388 แสดง - 0
13 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63 23,888 32,388 แสดง - 0
14 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 23,888 32,388 แสดง - 0
15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 23,888 32,388 แสดง - 0
16 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 23,888 32,388 แสดง - 0
17 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 23,888 32,388 แสดง - 0
18 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63 23,888 32,388 แสดง - 0
19 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63 22,888 31,388 แสดง - 0
20 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63 22,888 31,388 แสดง - 0
21 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63 23,888 32,388 แสดง - 0
22 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 23,888 32,388 แสดง - 0
23 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 23,888 32,388 แสดง - 0
24 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 23,888 32,388 แสดง - 0
25 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 23,888 32,388 แสดง - 0
26 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63 22,888 31,388 แสดง - 0
27 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 22,888 31,388 แสดง - 0
28 ม.ค. 63 - 1 ก.พ. 63 23,888 32,388 แสดง - 0
29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 23,888 32,388 แสดง - 0
30 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 23,888 32,388 แสดง - 0
31 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 23,888 32,388 แสดง - 0
1 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63 23,888 32,388 แสดง - 0
2 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63 22,888 31,388 แสดง - 0
3 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63 22,888 31,388 แสดง - 0
4 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63 23,888 32,388 แสดง - 0
6 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 25,888 34,388 แสดง - 0
7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 25,888 34,388 แสดง - 0
8 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 24,888 33,388 แสดง - 0
9 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 23,888 32,388 แสดง - 0
10 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 23,888 32,388 แสดง - 0
11 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 23,888 32,388 แสดง - 0
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 23,888 32,388 แสดง - 0
13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 23,888 32,388 แสดง - 0
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 23,888 32,388 แสดง - 0
15 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 23,888 32,388 แสดง - 0
16 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 23,888 32,388 แสดง - 0
17 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 23,888 32,388 แสดง - 0
18 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 23,888 32,388 แสดง - 0
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 23,888 32,388 แสดง - 0
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 23,888 32,388 แสดง - 0
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 23,888 32,388 แสดง - 0
22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 23,888 32,388 แสดง - 0
23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 23,888 32,388 แสดง - 0
24 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 23,888 32,388 แสดง - 0
25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 23,888 32,388 แสดง - 0
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 23,888 32,388 แสดง - 0
27 ก.พ. 63 - 31 มี.ค. 63 23,888 32,388 แสดง - 0
28 ก.พ. 63 - 1 เม.ย. 63 23,888 32,388 แสดง - 0
29 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63 24,888 33,388 แสดง - 0
1 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63 24,888 33,388 แสดง - 0
2 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63 24,888 33,388 แสดง - 0
3 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 24,888 33,388 แสดง - 0
4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 24,888 33,388 แสดง - 0
5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 24,888 33,388 แสดง - 0
6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 24,888 33,388 แสดง - 0
7 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 24,888 33,388 แสดง - 0
8 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 24,888 33,388 แสดง - 0
9 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 24,888 33,388 แสดง - 0
10 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 24,888 33,388 แสดง - 0
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 24,888 33,388 แสดง - 0
12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 24,888 33,388 แสดง - 0
13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 24,888 33,388 แสดง - 0
14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 24,888 33,388 แสดง - 0
15 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 24,888 33,388 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ญี่ปุ่น Winter Snow โตเกียว ฟูจิ สกี 5D 3N
ทัวร์ญี่ปุ่น Winter Snow โตเกียว ฟูจิ สกี 5D 3N
ราคาเริ่มต้น 22,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน